46 Jobs | 974661 Resumes

Blog Archives: Piotr Slawinski

Lonely, sad, depressed? Blame your job

Most research on loneliness is focussed on people’s private lives and groups that might be prone to it, like the elderly. Some recent studies, however, have looked at loneliness in the workplace and found that it not only hurts individuals, but organisations as a whole. Sigal Barsade, is a management professor at the University of Pennsylvania and she says loneliness is a perception of isolation or estrangement from others; “It arises from the critical human need to belong.” Loneliness is different from solitude, which can be a positive state, nor is it synonymous with depression, although the two may be correlated. Sarah Wright, a senior lecturer in organisational leadership, at the University of Canterbury, New Zealand, says: “With loneliness, there is a need to rid oneself of distress, by integrating into new relationships. With depression, there is a drive to surrender to it.” Being part of the human condition, loneliness is often seen as a personal problem, but, according to research by Professor Barsade and…

Read More

London calling

The New York Times has just published a special edition magazine on London. It paints an unflattering portrait of the city; a place populated by greedy, overly-apologetic, cricket-playing, Lady Diana-obsessed drunks, who hate young people and the Olympic Games. It may be true, but it’s a view based on pure jealousy. 2012 is shaping up to be a huge year for London. Over the summer, it will celebrate the Queen’s diamond jubilee (60 years on the throne), with all sorts of royal shenanigans, including regattas, lawn parties and concerts. In July, through to September, the eyes of the world will again be on the world’s capital city, as it hosts the Olympics and then the Paralympics. Before that, there’s the small matter of London’s mayoral election, in May, which is of more political interest to the rest of the nation than it might at first seem. If Ken Livingstone does defeat incumbent, Boris Johnson, it will probably signal Johnson’s return to party political politics proper,…

Read More

How to make yourself dispensible at work

Ever been overlooked for promotion? Did someone less talented and lazier than you get it instead? If so, you probably think top management has missed your many achievements, or some devious politics are at play. In fact, you have probably just made the mistake of not learning to adapt, as you become more senior in your profession. Richard Jolly is a Professor of Organisational Behaviour at London Business School and he says, that at some stage on the way up the greasy pole of success, most managers have to wrestle with a paradox that, unless properly addressed, can mean their brilliance does not earn them just rewards. At first, it’s straightforward. You show your technical expertise and commitment to the cause and become a star performer. If you are a city trader, work in advertising, sales or law, you have such good client relations, that if you were to be sacked, you could probably take them with you. Well done; you have become indispensible. Particularly…

Read More

Justyna Zasowska przechodzi z E.Leclerc do OBI

Justyna Zasowska została dyrektorem finansowym i członkiem zarządu OBI Centrala Systemowa, czyli przedstawicielstwa OBI na Polskę. Do końca 2011 r. pracowała jako CFO w innej sieci handlowej, w spółce grupy E.Leclerc z siedzibą w Poznaniu. Z E.Leclerc była związana dwa lata, od stycznia 2010 r. Poprzednio pełniła funkcję CFO w Billa Polska, należącej do niemieckiej grupy REWE. Z REWE związana była od roku 2002. Karierę zawodową rozpoczynała jako kontroler w Intermarche (sieć supermarketów spożywczych), w centrali tej firmy. Justyna Zasowska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na kierunku Handel i Finanse Międzynarodowe.

Read More

Hanna Bartyzel w Deloitte Poland

Hanna Bartyzel objęła stanowisko Assistant Director w Deloitte Poland, w biurze w Warszawie. Zajmuje się m.in. przejęciami i akwizycjami firm, due dilligence i klientami private equity. Przed przejściem do Deloitte Bartyzel pracowała przez rok i dziewięć miesięcy w brytyjskim oddziale Vodafone. Była menedżerem finansowym, odpowiedzialnym za region Europy Centralnej. Wcześniej, przez trzy lata zajmowała się transakcjami korporacyjnymi i due dilligence w londyńskim biurze PricewaterhouseCoopers (obecnie PwC). Była również Senior Associate w PwC w Amsterdamie (między 2002 a 2007 r.). Karierę zawodową rozpoczynała w Polkomtelu. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i Helsingin kauppakorkeakoulu.

Read More

Polak szefem finansów Ericssona w Chorwacji

Rafał Rybkowski został CFO chorwackiej spółki Ericsson Nikola Tesla, powstałej w wyniku globalnej restrukturyzacji koncernu Ericsson. Rybkowski odpowiada m.in. za finanse i strategię spółki z siedzibą w Zagrzebiu. Z koncernem Ericsson związany jest od 2003 r. Przez sześć lat pracował w biurze w Warszawie, ostatnio jako członek zarządu ds. finansowych. Jesienią 2009 r. został powołany na stanowisko dyrektora finansowego brytyjskiej spółki Ericsson Television. Rybkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Sztokholmskiej Szkoły Ekonomicznej i podyplomowych studiów IBS Hyderabad w Indiach.

Read More

Jerzy Krawczyk prezesem Travelplanet.pl

Zarząd spółki wybrał nowego prezesa 13 grudnia. Krawczyk był w Travelplanet członkiem rady nadzorczej od stycznia br., a od lutego został zobowiązany do indywidualnego nadzorowania pracy zarządu. W związku z nominacją Krawczyka pani Bożena Garbińska – członek zarządu ds. finansowych – przestaje pełnić obowiązki prezesa zarządu, które spółka nałożyła na nią  w czerwcu tego roku. Jerzy Krawczyk pierwsze doświadczenia zebrał w spółce JTT Computer, gdzie zaczął pracować już w trakcie studiów magisterskich. Najpierw sprawował obowiązki kierownika sekcji zarządzania finansami i kontrolingu, w 1998 r. awansował na stanowisko dyrektora finansowego, a w 1999 r. został wiceprezesem ds. finansowych. Od 2002 r. jest prezesem zarządu UNIT 4 TETA SA (wcześniej TETA SA). Krawczyk jest absolwentem  Politechniki Wrocławskiej na wydziale elektroniki (1996 r.). Studia podyplomowe ukończył na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej  (specjalność: zarządzanie finansami) oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (specjalność: podatki). Ponadto 1999 r. sfinalizował studia MBA na Polish Open University (kierunek: zarządzanie strategiczne).

Read More

Agnieszka Lara-Ostrowska CFO Acciona Energy Polska

Pani Lara-Ostrowska została w listopadzie menedżerem ds. finansów i kontrolingu w polskim oddziale hiszpańskiej firmy Acciona Energy. Wcześniej była CFO w Sando Inmobiliaria Polska (2009–2011), a karierę zaczynała w 2004 r. w Ernst & Young, przez pięć lat i przeszła tam drogę od asystenta do menedżera. Pani Lara-Ostrowska jest absolwentką SGH na kierunku finanse i bankowość. Jest także współzałożycielką pierwszego w Polsce Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA.

Read More

Engage your workers and set them free

Empowerment and purpose are more important to job satisfaction than pay and perks. I’ve worked in many places and I’ve visited many places of work as an ad agency account director and as a marketing consultant and I can tell the good places to work from the bad very quickly indeed. The difference is tangible. In the good places it’s in the way people look you in the eye, the confidence they have, the sound of laughter and spontaneous fun. In the bad places it’s the slumped shoulders, the nervous glances, and the all pervading sense of fear. Why does it matter? Well, according to Jennifer Robin and Michael Burchell in their book, “The Great Workplace: How to Build It, How to Keep It, and Why It Matters”, a significant competitive advantage is delivered to the companies which set out to become great places to work. Such companies perform better financially and are better prepared to weather economic downturns, receive more qualified job applications for open positions,…

Read More

Zmiana głównego ekonomisty w PKO BP

Od nowego roku stanowisko głównego ekonomisty PKO BP obejmie po Łukaszu Tarnawie Radosław Bodys. Będzie on również szefem departamentu analiz ekonomicznych banku. Bodys jest obecnie strategiem rynków wschodzących w UBS, gdzie pracuje od czerwca 2010 r.  Wcześniej – od sierpnia 2004 do marca 2010 r. – był ekonomistą i strategiem ds. Europy Środkowo-Wschodniej) w Merrill Lynch International Bank, a w okresie styczeń 2000 - sierpień 2004 pełnił taką samą funkcję w JP Morgan. Pierwsze kroki w finansach stawiał w Citigroup, będąc przez rok analitykiem (do  lipca 1999 r.). Bodys jest absolwentem SGH na kierunku finanse i bankowość.

Read More

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23