46 Jobs | 974661 Resumes

Één op de vijf kampt met depressie.

Bijna eenvijfde van alle volwassenen in het Verenigd Koninkrijk kampt met angst of depressie, volgens recente officiële cijfers.

Het Britse bureau voor statistiek (ONS) liet weten dat meer vrouwen dan mannen te maken hebben met depressies, waarbij de hoogste index ligt in de leeftijdsgroep 50-54.

Er was ook bewijs voor angst of depressie onder 19% van de jongeren in de leeftijd 16+.

Mensen die gescheiden of uit elkaar gaan, zijn waarschijnlijker om symptomen van mentale stoornissen te tonen. 27% van deze groep vertoont psychologische symptomen, vergelijken met 20% van de groep singles, samenwonenden en 16% van de groep getrouwden.

Hogere niveau’s werden ook gemeten onder werklozen – 23% verklaarde last te hebben van mentale stoornissen, vergeleken met maar 15% onder de groep die wel werk heeft.

Het ONS onthulde ook dat 38% van de mensen die aangaven relatief ongelukkig te zijn met hun gezondheid, last had van mentale problemen, vergeleken met 11% onder mensen die zichzelf gezond voelden.

De studie is onderdeel van een nationaal welzijnsprogramma, waarbij 40.000 huishoudens tussen 2010 en 2011 meededen aan onderzoek. De op woensdag vrijgegeven resultaten zijn onderdeel van het onderzoek naar gezondheid, waarbij 12 vragen werden gesteld over het niveau van zelfvertrouwen, stress, depressie en zelfwaardigheid.

De verschillende soorten mentale problemen die door het onderzoek werden gemeten, bevatten geen zware mentale stoornissen, aldus het ONS.

De recente resultaten van het onderzoek gaven ook aan dat over het algemeen, 66% van de mensen in het Verenigd Koninkrijk tevreden waren met hun gezondheid. In de hoogste leeftijdscategorie, 80 of ouder, viel dit percentage naar 53%.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23