46 Jobs | 974661 Resumes

Management nieuws

11/12
Cees Veerman neemt op 1 januari afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van VUmc. Wim Kuijken volgt hem op. De Ledenraad van de VU-Vereniging besluit op 14 december aanstaande over de voordracht van de heer Kuiker als opvolger. De Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc houdt toezicht op de Vrije Universiteit Amsterdam en VU medisch centrum.

09/12
Robert Jan van de Kraats wordt door OCI voorgedragen als non-executive lid van de board op de aandeelhoudersvergadering in 2014. De exacte datum is niet gepubliceerd.

27/11

Het bedrijf Wessanen heeft Christophe Barnouin benoemd tot CEO. In januari zal hij zijn nieuwe functie gaan bekleden. Op dit moment is Barnouin verantwoordelijk voor de Franse en Italiaanse tak van Wessanen.

11/11


Chief executive Bruno Chabas heeft tijdelijk de rol overgenomen van COO na het ontslag van Laures, meldt het concern SBM Offshore. De reden voor het vertrek is niet bekend, en het bedrijf wil hierover geen uitspraken doen. Het plotselinge vertrek van de COO kan te maken hebben met een lopende fraudezaak van het bedrijf in Afrika.

29/10

Piet Moerland heeft besloten per direct terug te treden als bestuursvoorzitter van Rabobank Groep als gevolg van de uitkomsten van de Libor- en Euribor-onderzoeken. Hiermee wil hij een kristalhelder signaal afgeven. Moerland (64) werd in 2003 lid van de Raad van Bestuur en was voorzitter sinds 2009. Zijn taken worden onmiddellijk overgenomen door Rinus Minderhoud (67). Minderhoud is sinds 2002 commissaris van de Rabobank Groep.

28/10

Jan Brouwer (57) wordt de nieuwe directievoorzitter van PLUS, zo maakt de coöperatie van zelfstandige supermarktondernemers vandaag bekend. Jan Brouwer maakte naam als CEO van Laurus/Super De Boer (2006-2010) en als CEO van C1000 (1996-2006). Vanaf 2010 is Brouwer commissaris bij diverse, voornamelijk retail georiënteerde bedrijven.

17/10

Ralf Dekker en Rien Nagel treden per 1 november 2013 toe tot de raad van bestuur van Rabobank Nederland. Zij zullen de komende jaren een leidende rol hebben bij de implementatie van het Programma Visie 2016. Rabobank maakt tegelijk de afschaffing bekend van de variabele beloning van de raad van bestuur. Dit besluit van de raad van commissarissen volgt op de eerdere bekendmaking om over de jaren 2012 en 2013 geen variabele beloning toe te kennen aan leden van de raad van bestuur.

01/10

Chipmachinefabrikant ASML heeft Wolfgang Nickl benoemd tot nieuwe chief financial officer (CFO) per 1 december 2013. Hj zal per 1 december zijn nieuwe functie bij het bedrijf gaan vervullen. Hiermee volgt hij Peter Wennink op, die onlangs gepromoveerd werd tot CEO.

28/09

Ahold heeft vandaag aangekondigd dat commissaris Tom de Swaan per 30 september 2013 terugtreedt uit de Raad van Commissarissen van Ahold. De heer De Swaan heeft deze beslissing genomen omdat hij per 11 september 2013 is benoemd als voorzitter van Zurich Insurance Group.

13/09

Koninklijke KPN maakt bekend dat Steven van Schilfgaarde is benoemd tot interim CFO. Hiermee wordt hij verantwoordelijk voor de afdelingen Control en Reporting, Accounting, Fiscale Zaken en Treasury. Steven was eerder interim CFO van januari 2012 tot september 2012 en recent CEO van KPN IT Solutions tot september 2013. De afdelingen Investor Relations en M&A zullen gaan rapporteren aan Eelco Blok, CEO van KPN.

11/09

Air France-KLM heeft Pierre-Francois Riolacci (47) als nieuwe financieel directeur aangewezen. Hiermee vervangt hij de huidige CFO Philippe Calavia, die met pensioen gaat. Riolacci is nu CFO bij het Franse water-, energie- en afvalverwerkingsconcern Veolia Environnement, en hiervoor actief bij Total.

04/09

Drs. J.A.M. (Hans) van der Linden (62) treedt terug uit de raad van bestuur van Rabobank Nederland. Van der Linden, lid van de raad van bestuur sinds 1 december 2012, is verantwoordelijk voor Particulieren, Private Banking en Groep ICT. Hans van der Linden heeft zijn werkzaamheden in april om gezondheidsredenen moeten neerleggen. Zijn herstel vordert, maar omdat het onduidelijk is hoeveel tijd hier nog mee gemoeid zal zijn, heeft Van der Linden besloten terug te treden. Over mogelijke opvolging zijn nog geen details bekend.

01/09

Rob Frohn (53), CEO van DELTA, vertrekt per 31 oktober bij het bedrijf om een functie te aanvaarden in de Raad van Bestuur van Anthos International AG van de familie Brenninkmeijer. Rob Frohn trad anderhalf jaar geleden bij DELTA aan als CEO. Daarvoor was hij lid van de Raad van Commissarissen. Frohn wordt tijdelijk opgevolgd door medebestuurder Frank Verhagen (52), huidig CFO. De nieuwe CEO is nog niet bekend.

22/08

Ahold heeft Abbe Luersman (Amerikaanse) benoemd tot Chief Human Resources Officer. Zij zal haar nieuwe functie per 1 november 2013 gaan bekleden. Hier voor was zij Senior Vice President HR bij Unilever Europa.

08/08/13

RFS Holland Holding B.V. (RFS), houdstermaatschappij van wehkamp.nl, Lacent B.V., Create2fit en Fonq.nl, heeft aangekondigd voornemens te zijn Gert van der Weerdhof tot CEO te benoemen. Hiervoor bekleedde hij functies binnen Pearle europe en Esprit.


24/07
De heer W.T.C van der Vis MBA (45) is bereid gevonden om toe te treden tot de Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group NV, die wordt uitgebreid van 4 naar 5 personen. Macintosh Retail Group is een grootschalige non-food retailer gespecialiseerd in de off- en online distributie van consumentenproducten in Fashion en Living.

18/07

Allard Castelein wordt per 1 januari a.s. president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. De in Rotterdam geboren en getogen Castelein (1958) is nu Vice President Environment van Royal Dutch Shell. De twee aandeelhouders, de gemeente Rotterdam en de Staat, hebben Castelein benoemd als opvolger van Hans Smits. Deze verlaat eind december na een periode van negen jaar het Havenbedrijf.

15/07

Huib Morelisse zal zijn functie als CEO van Nuon en Country Manager voor Vattenfall in Nederland per 1 augustus 2013 neerleggen. Hij was sinds juni 2010 CEO van Nuon en deel van Vattenfall’s Executive Group Management tot november 2012, eerst als Country Manager en daarna als hoofd van de Divisie Asset Development. Sinds begin 2013 was hij ook verantwoordelijk voor Health & Safety binnen Vattenfall.

Per 1 augustus zal Peter Smink, verantwoordelijk voor de Divisie Sustainable Energy Projects, de rol als Country Manager voor Vattenfall in Nederland overnemen en wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Nuon.

10/07

Edwin Hageman wordt de nieuwe directeur van Microsoft Nederland. Hij volgt daarmee Theo Rinsema op. Hageman is voor zijn aanstelling als directeur werkzaam geweest als algemeen directeur van BT in de Benelux en bij KPN in de Verenigde Staten.

09/07

Shell heeft Ben van Beurden benoemt als nieuwe CEO. Oud CEO Vosser verlaat het bedrijf na er meer dan 29 jaar te hebben gewerkt. Van Beurden is al sinds 1983 werkzaam bij Shell in diverse functies.

28/06

De Raad van Commissarissen van Stork is voornemens de heer Arnold Steenbakker aan te stellen als de nieuwe CEO met ingang van 1 juli 2013, onderhevig aan het advies van de centrale ondernemingsraad. Tegelijkertijd zullen Doug Meikle en David Workman hun functie als CEO en COO neerleggen. Dit resulteert in een nieuw Raad van Bestuur bestaande uit twee mensen, de heer Arnold Steenbakker en de heer Pim Oomens respectievelijk als CEO en CFO.

21/06
Op  de Algemene Vergadering van Rabobank Nederland heeft Lense Koopmans (70) de voorzittershamer van de raad van commissarissen overgedragen aan zijn opvolger Wout Dekker (56). Koopmans was in 2002 hoofdarchitect van de huidige governancestructuur van Rabobank Nederland.

12/06

De raad van bestuur van Koninklijke Ten Cate NV (TenCate) heeft met ingang van 1 juli 2013 de heer E. (Eef) Bos RA (1961) benoemd tot concerndirecteur financiën. De heer Bos zal leiding geven aan de afdeling financiën & controlling en zal te zijner tijd rapporteren aan de nieuw te benoemen Chief Financial Officer (CFO).

05/06

In overleg met de Raad van Commissarissen treedt Dick Flink na bijna zes jaar terug als bestuursvoorzitter van Holland Casino. De Raad van Commissarissen beraadt zich nu op een oplossing voor de ontstane bestuurssituatie bij Holland Casino. Aat Schouwenaar, voorzitter Raad van Commissarissen: “Gedurende zes bijzonder uitdagende jaren heeft Dick Flink op energieke wijze leiding gegeven aan de organisatie. “De jongste resultaten laten echter zien dat wederom ingrijpende en structurele hervormingen noodzakelijk zijn. Dick voelt dat zijn bestuursprofiel niet aansluit op die noodzaak.

03/06

Op voordracht van de raad van commissarissen heeft de Minister van Financiën Drs T.H. Huges (48) benoemd tot president-directeur per 1 oktober 2013. Hij volgt Ir A. Meerstadt MBA (51) op die sinds 1 oktober 2001 lid van de directie is en sinds 1 januari 2009 president-directeur. Timo Huges:”Met veel energie en gedrevenheid ga ik graag deel uitmaken van dit prachtige Nederlandse bedrijf. Een dienstverlenend bedrijf dat een belangrijk onderdeel is van onze samenleving. Ik verheug me erop met alle NS-collega’s er voor te zorgen dat de reizigers iedere dag tevreden zijn”

15/05

Baptiest Coopmans (48) is door moederbedrijf Liberty Global benoemd tot algemeen directeur van UPC Nederland. Hiermee volgt hij Robert Dunn (46) op, die vertrekt naar Virgin Media en daar de positie van CFO zal bekleden. Coopmans werkte tussen 2006 en 2012 werkte bij KPN en was eerder in dienst bij Unilever.  “We zijn erg enthousiast dat Baptiest het roer bij UPC Nederland overneemt. Hij brengt een schat aan ervaring mee die hij heeft opgedaan in zeer concurrerende markten, onder andere bij KPN, in een periode waarin het bedrijf haar marktpositie in de tv-markt uitbreidde.”

08/05

In verband met het overlijden van Adri Baan, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van het uitgeefconcern Wolters Kluwer afgelopen vrijdag 5 april, is Peter Wakkie per direct benoemd tot voorzitter van de Raad. Baan was sinds 2002 lid van de RvC en sinds 2006 voorzitter

04/05

De huidige CEO van Shell, Peter Voser, zal in de eerste helft van 2014 met pensioen gaan. Voser heeft een lange carriere bij Shell, en neemt sinds 2004 zitting in de raad van Shell, eerst als CFO en vanaf 2009 als CEO.

01/05

Jean Frijns, die sinds 15 februari 2007 deel uitmaakte van de RvC van Bouwinvest, treedt terug vanwege het aflopen van de vooraf vastgestelde termijn. Hij zal worden opgevolgd door Jan van der Vlist.

18/04

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op donderdag 18 april 2013 in Almelo is de heer drs. ing. P.F. (Peter) Hartman benoemd tot lid van de raad van commissarissen van textieltechnologieconcern Koninklijke Ten Cate nv.

09/04

Tele2 Group heeft twee nieuwe leden aangesteld binnen haar Raad van Commissarissen.leden. Carla Smits-Nusteling zal op 13 mei tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering worden voorgesteld en goedgekeurd. Carla Smits-Nusteling heeft ruim tien jaar gewerkt bij KPN, tussen 2009 en 2012 als CFO. Zij vertrok na het aantreden van Eelco Blok als nieuwe CEO van KPN omdat ze zich niet kon vinden in de manier waarop het bedrijf werd geleid.

29/03


Nederlands grootste verzekeringsgroep met een coöperatieve achtergrond, Achmea, heeft twee nieuwe leden voor haar Raad van Bestuur benoemd. Met ingang van 1 april wordt Huub Arendse, momenteel partner bij KPMG Nederland, benoemd tot Chief Financial Officer (CFO) van Achmea. Tevens treedt Roelof Konterman, de huidige voorzitter van de divisie Zorg & Gezondheid bij Achmea, als lid toe tot de Raad van Bestuur.

28/03

De Raad van Commissarissen van Ordina N.V. benoemt mevrouw drs. Jolanda Poots-Bijl RC (43) per 1 april 2013 tot lid van de Raad van Bestuur. De kennisgeving van haar benoeming tot statutair bestuurder en tot Chief Financial Officer (CFO) per 1 juni 2013 zal voor de aankomende Algemene Vergadering van Aandeelhouders, woensdag 15 mei aanstaande, worden geagendeerd.

27/03

De Raad van Commissarissen van Arbo Unie heeft drs. Lisette van Breugel (39) per 1 april benoemd tot COO (Chief Operating Officer). Het betreft een nieuwe functie. Voorheen bestond de hoofddirectie uit twee leden: een CEO (per 1 april Wim Schimmel) en een CFO (Paul Lafranca).

15/03

Koninklijke DSM is voornemens Dimitri Vreeze benoemen tot bestuurslid waarin hij verantwoordelijkheid krijgt voor de afdeling Materials Sciences. Met ingang van 1 september volgt hij hiermee Nico Gerardu op. Gerardu, bestuurslid vanaf 2006, gaat met pensioen. De benoeming wordt aan de aandeelhouders voorgelegd tijdens de jaarlijkse vergadering van 3 mei 2013.

06/03

Drs. Else Bos (53) is door de aandeelhouder van PGGM benoemd tot Chief Executive Officer (CEO) van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM in Zeist. Haar benoeming gaat met onmiddellijke ingang in. Zij volgt Martin van Rijn op die in november 2012 toetrad tot het nieuwe kabinet als staatssecretaris van VWS. Sinds die tijd fungeerde zij als waarnemend CEO naast haar functie van Chief Institutional Business (CIB) van PGGM. De benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.

06/03

Ahold heeft vandaag het voorgenomen aftreden aangekondigd van René Dahan, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ahold. De heer Dahan kwam in 2004 bij Ahold als commissaris en zal, als hij in oktober 2013 als voorzitter aftreedt, bijna tien jaar zitting in de Raad van Commissarissen hebben gehad.

25/02

Vandaag heef TNT Express bekend gemaakt voornemens te zijn Tex Gunning aan te stellen als nieuwe CEO. Als dit voorstel wordt goedgekeurd, zal de heer Gunning per 1 juni 2013 in zijn nieuwe rol treden. Hiervoor was Gunning lid van de raad van bestuur van AkzoNobel.

23/02

Jan Hommen legt zijn taken als CEO van ING neer. Zijn opvolger is Ralph Hammers. Hamers is nu nog directievoorzitter van ING België. Hij wordt tijdens de aandeelhoudersvergadering in mei voorgesteld.

21/02

Camiel Eurlings wordt per 1 juli de nieuwe CEO van KLM. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend. Hij volgt Peter Hartman op, die in 2014 met pensioen gaat.

Eurlings zit sinds juli 2011 in het bestuur van KLM als topman van de vrachtdivisie van Air France-KLM. De geruchten dat hij het stokje van Hartman over zou nemen, gingen al langer. Hartman stond sinds april 2007 aan het roer bij de Nederlandse tak van Air

 

20/02

Kevin Entricken zal per 1 mei 2013 de functie van CFO vervullen bij Wolters Kluwer. Hij volgt Boudewijn Beerkens op. De benoeming wordt officieel gemaakt tijdens de AVA op 24 april 2013.

08/02

KPN maakt bekend dat de Raad van Commissarissen het voornemen heeft de heer J. (Joost) Farwerck te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van KPN. De Raad van Commissarissen zal de aandeelhouders over deze benoeming informeren tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die gepland staat op 29 mei 2013. Joost Farwerck (47) kwam in 1994 in dienst van KPN en bekleedde een aantal topmanagementfuncties bij verschillende segmenten in Nederland. Hij werd per 15 februari 2012 benoemd tot Managing Director Nederland, waarmee hij verantwoordelijk werd voor alle activiteiten van KPN in Nederland. Op Raad van Bestuursniveau zal hij verantwoordelijk blijven voor de Nederlandse activiteiten van KPN.

08/02

De Raad van Commissarissen van Koninklijke Wegener NV (Wegener) heeft het voornemen mevrouw Susan Duinhoven te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Wegener. Op 11 januari 2013 werd het vertrek van de heer Truls Velgaard als voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Wegener bekend gemaakt. De heer Velgaard zal uiterlijk per 1 juli aanstaande uit dienst treden. Aangezien de heer Velgaard heeft aangegeven zijn functie eerder beschikbaar te willen stellen zodra er in zijn opvolging is voorzien, zal het dienstverband met mevrouw Duinhoven naar verwachting eerder dan genoemde datum kunnen aanvangen.

01/02

SNS REAAL N.V. maakt bekend dat haar bestuurders de heren Ronald Latenstein CEO en Ference Lamp CFRO en de voorzitter van de Raad van Commissarissen de heer Rob Zwartendijk terugtreden uit hun functies. Reden voor deze beslissing is dat zij geen verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor het nationalisatiescenario.

25/01

Gerlinde Silvis treedt terug als lid van de raad van bestuur van Rabobank Nederland. Zij blijft aan de Rabobank verbonden als directeur Human Resources. Gezien de grote uitdagingen op het gebied van HR, onder meer vanwege de implementatie van het nieuwe strategisch kader, zal zij per 1 april a.s. zich volledig op deze taken gaan richten.

17/01


Met ingang van 1 februari zal Pim Oomens toetreden tot de Raad van Bestuur van Stork Technical Services, waarbij hij per 1 maart benoemd wordt tot Chief Financial Officer. Hij volgt daarmee Hans Turkesteen op die per 31 maart het industrieel concern Stork zal verlaten. Hans Turkesteen is sinds 1 augustus 2008 CFO van Stork B.V., de holding van het concern, en was het afgelopen jaar tevens CFO van de divisie Stork Technical Services. De Raad van Bestuur bestaat verder uit Doug Meikle (CEO) en Dave Workman (COO).

11/01

Mark Ramakers, financieel directeur van Talpa Holding NV,  zal Talpa gaan verlaten. Er is nog geen opvolger bekend. Wel zal Ramakers aanblijven totdat een geschikte opvolger is aangesteld.

01/01
www.managementscope.nl heeft oud-VNU-CFO Frans Cremers opnieuw uitgeroepen tot de nummer 1 op de Top-100 Machtigste Commissarissen van Management Scope. Hij verdient deze titel met onder meer commissariaten bij Fugro, NS, Schiphol, Vopak, SBM Offshore en Unibail-Rodamco. De top 1o van de managementsite ziet er als volgt uit:

1. Frans Cremers (vice-vz Fugro, vice-vz NS, SBM Offshore, Unibail-Rodamco, Vopak, Schiphol, Parcom Capital Management, lid commissie Kapitaalmarkt AFM)

2. Antony Burgmans (vz TNT Express, vz Intergamma, SHV Holdings, AkzoNobel, Aegon, Jumbo Supermarkten, non-exe BP)

3. Jeroen van der Veer (vz ING, vz Philips, non-exe Shell, Concertgebouw)

4. Peter Elverding (vz Koninklijke BAM Groep, vz Q-Park, vz Camille Oostwegel Groep, vice-vz ING, vice-vz SHV Holdings, FrieslandCampina)

5. Kees van Lede (vz Heineken, vz Koninklijke Tichelaar, non-exe AirFrance KLM, non-exe D.E. Master Blenders 1753, Philips, Air liquid)

6. Kees Storm (vz KLM, vice-vz Pon Holdings, vice-vz Unilever, Aegon, Vereniging Hendrick de Keyser, Anheuser-Busch InBev, Baxter International Inc., rvt Roosevelt Study Center)

7. Rob Routs (vz Aegon, vz DSM, vice-vz KPN, bod AECOM, bod A.P. Möller – Maersk (Kopenhangen), bod ATCO (Calcary))

8. Piet Klaver (oud-ceo SHV Holdings, vz PostNL, vz Blokker, vz Dura Vermeer, vice-vz SHV Holdings, ING, Credit Yard, Koninklijke Dekker)

9.  Rob ter Haar (oud-ceo Hagemeyer, vz Unibail-Rodamco, vz VVAA Groep, vz Parcom Capital, Sperwer, Bergschenhoek Groep, Spar Holding, Maxeda, Adviseur Univar)

10.  Luc Vandewalle (rvb Arseus, vz Bakker Hillegom, vz Domo Real Estate, vz Transics International, ING Groep, Veritas, Vergroup, Allia Insurance Brokers, Besix, Galloo, Masureel Veredeling, Matexi Groep, Plu Holding, Sea-Invest, Sieon Industries, Willy Naessens Industriebouw)

 

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23