46 Jobs | 974661 Resumes

Bedreiging? Waar?

Vorige week heeft een Britse rechter besloten dat Abu Qatada, ooit beschreven als de rechterhand van Osama bin Laden in Europa, moet worden vrijgelaten in Engeland. Ondanks het feit dat hij op dit moment huisarrest heeft en geen toegang kan krijgen tot een computer of telefoon, heeft de beslissing tot een politieke rel geleid en ervoor gezorgd dat het onderwerp terrorisme weer in de kranten te vinden is.

‘Deze vent had jaren geleden al gedeporteerd moeten worden, als we die afspraak kunnen maken met Jordanie, kan hij weg. We doen er alles aan om hem het land uit te krijgen’, aldus David Cameron, premier van Engeland.

Labour-minster Geraint Davies: ‘Over drie maanden, net voor de Olympische Spelen, is een erg gevaarlijke man op vrije voet in Londen, die toegang heeft tot mobiele telefoons en internet. Hoe kan het gevaar voor burgers dat hierdoor ontstaat, worden goed gepraat? Het is walgelijk.’

De politieke wetenschapper, John Mueller, zou hem waarschijnlijk vertellen zich te bedaren. In 2006, vijf jaar na 9/11, schreef hij een boek met de titel: ‘Overblown: How Politicians and the Terrorism Industry Inflate National Secruity Threats and Why we Believe Them’.

Mueller zegt dat dat de reacties op terrorisme groter zijn dan de daad van terrorisme zelf. Hij zegt dat de impact van terrorisme gelimiteerd is en dat het overdrijven van het gevaar en politieke reacties tol eisen van de samenleving.

Het werkelijke gevaar dat er iemand overlijd aan terrorisme is ongeveer gelijk aan het omkomen door bliksem (gebaseerd op statistieken sinds de jaren zestig), en onze reactie op dit kleine risico heeft onze rechten op vrijheid, economie en leven aangetast.

Overdreven reacties op organisaties zoals Al Qaeda speelt alleen maar in op wat deze groepen willen bereiken: een verandering in de Westerse levensstijl en een inperking van vrijheid. De vijand is, in feite, ons zelf. De lange-termijn reactie op terrorisme zou moeten bestaan uit geduldige en methodologische intelligentiediensten, blauw op straat en nationale veiligheid.

Als er eenmaal angst voor een interne vijand is ontstaan, zegt Mueller, zal dit gevoel erg langzaam afnemen en zullen we een ‘uitdagend’ en geïsoleerd incident zien als voorteken voor meer gevallen. Ondanks de rare beschrijving van 9/11 als een ‘uitdagend’ geval, is het verfrissend om een pragmatische assessment te lezen van de bedreiging die terrorisme vormt.

Mueller meent dat Amerika overdreven heeft gereageerd op Cuba, dat Vietnam een overreactie op indirecte agressie was en dat de Verenigde Staten buitenproportioneel reageerde op de invasie van Afghanistan. Ook kijkt hij naar een serie van recente bedreigingen, de zogenaamde ‘evils du jour’: Tito, Kim Il-sung, Castro, Nasser, Gadaffi, en Khomeni, en komt tot de conclusie dat elk geval niet zo gevaarlijk bleek te zijn als gevreesd werd.

De meeste Amerikanen, volgens Mueller, hebben een gevoel van onveiligheid dat niet juist is, en zouden hun acties op het gebied van het reduceren van deze schadelijke angsten moeten focussen, in plaats van het aangaan van nieuwe oorlogen.

In 2005, de dag nadat Londen de Olympische Spelen van 2012 kreeg toegewezen, hadden terroristen vier bommen laten afgaan in het openbaar vervoer van Londen, waarbij 52 mensen omkwamen. Het oorspronkelijke budget voor de spelen was 2.4 biljoen Pond, wat inmiddels naar 9.3 biljoen is bijgesteld, waarvan 553 miljoen Pond is gereserveerd voor beveiliging.

Het is te hopen dat de voorzitter van de olympische Spelen, het boek Overblown heeft gelezen. Hij heeft gezegd dat de hoofdstad geen zwaar beveiligd fort zal worden tijdens de spelen, en dat recente berichten over het inzetten van het leger en militaire hardware zal worden gebalanceerd door een gevoel van proportie. Mueller zou het hier mee eens zijn.

Nigel Phillips

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23