46 Jobs | 974661 Resumes

Talentmanagement en mobiliteit onvoldoende geïntegreerd

Leider van de toekomst zou internationale ervaring op moeten kunnen doen.

Hoewel 90 procent van de ondernemingen vindt dat talentprogramma’s en internationale mobiliteitfuncties op elkaar zouden moeten zijn afgestemd, zegt slechts twee procent daarin te slagen. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van Deloitte. 40 procent van de bedrijven geeft bovendien toe dat zijn wereldwijde mobiliteitsprogramma grote of radicale verbeteringen zou moeten ondergaan.

Dat meldt Express.be. Uit het onderzoek blijkt dat 88 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat de wereldwijde mobiliteit intensiever geïntegreerd zou moeten worden in het personeelsbeleid en de strategie. Deloitte merkt op dat wereldwijde samenhang tussen mobiele functies en talentprogramma’s in de toekomst wellicht nog belangrijker zal worden, aangezien 75 procent van de bedrijven aangeeft dat het aantal internationaal mobiele werknemers de volgende drie tot vijf jaar verder zal toenemen.

Wereldgerichte leiders
“Het ontwikkelen van nieuwe leiders die de mogelijkheid krijgen om expertise over nieuwe markten op te doen, wordt voor vele bedrijven bijzonder cruciaal,” stelt Deloitte. “Door de onvoldoende integratie met opleidingsprogramma’s, dreigen de ondernemingen er echter niet te zullen in slagen om hun talent-pijplijn te vullen met de wereldgerichte leiders die nodig zijn voor groei.”

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23