46 Jobs | 974661 Resumes

Polak szefem finansów Ericssona w Chorwacji

Rafał Rybkowski został CFO chorwackiej spółki Ericsson Nikola Tesla, powstałej w wyniku globalnej restrukturyzacji koncernu Ericsson. Rybkowski odpowiada m.in. za finanse i strategię spółki z siedzibą w Zagrzebiu.
Z koncernem Ericsson związany jest od 2003 r. Przez sześć lat pracował w biurze w Warszawie, ostatnio jako członek zarządu ds. finansowych. Jesienią 2009 r. został powołany na stanowisko dyrektora finansowego brytyjskiej spółki Ericsson Television.
Rybkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Sztokholmskiej Szkoły Ekonomicznej i podyplomowych studiów IBS Hyderabad w Indiach.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23