46 Jobs | 974661 Resumes

Jerzy Krawczyk prezesem Travelplanet.pl

Zarząd spółki wybrał nowego prezesa 13 grudnia. Krawczyk był w Travelplanet członkiem rady nadzorczej od stycznia br., a od lutego został zobowiązany do indywidualnego nadzorowania pracy zarządu. W związku z nominacją Krawczyka pani Bożena Garbińska – członek zarządu ds. finansowych – przestaje pełnić obowiązki prezesa zarządu, które spółka nałożyła na nią  w czerwcu tego roku.

Jerzy Krawczyk pierwsze doświadczenia zebrał w spółce JTT Computer, gdzie zaczął pracować już w trakcie studiów magisterskich. Najpierw sprawował obowiązki kierownika sekcji zarządzania finansami i kontrolingu, w 1998 r. awansował na stanowisko dyrektora finansowego, a w 1999 r. został wiceprezesem ds. finansowych. Od 2002 r. jest prezesem zarządu UNIT 4 TETA SA (wcześniej TETA SA).

Krawczyk jest absolwentem  Politechniki Wrocławskiej na wydziale elektroniki (1996 r.). Studia podyplomowe ukończył na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej  (specjalność: zarządzanie finansami) oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (specjalność: podatki). Ponadto 1999 r. sfinalizował studia MBA na Polish Open University (kierunek: zarządzanie strategiczne).

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23