46 Jobs | 974661 Resumes

Hanna Bartyzel w Deloitte Poland

Hanna Bartyzel objęła stanowisko Assistant Director w Deloitte Poland, w biurze w Warszawie. Zajmuje się m.in. przejęciami i akwizycjami firm, due dilligence i klientami private equity.
Przed przejściem do Deloitte Bartyzel pracowała przez rok i dziewięć miesięcy w brytyjskim oddziale Vodafone. Była menedżerem finansowym, odpowiedzialnym za region Europy Centralnej. Wcześniej, przez trzy lata zajmowała się transakcjami korporacyjnymi i due dilligence w londyńskim biurze PricewaterhouseCoopers (obecnie PwC). Była również Senior Associate w PwC w Amsterdamie (między 2002 a 2007 r.). Karierę zawodową rozpoczynała w Polkomtelu. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i Helsingin kauppakorkeakoulu.

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23