46 Jobs | 974661 Resumes

Nowa prezes zarządu w KCI

28 października br. z funkcji prezesa KCI SA zrezygnował Kazimierz Mochol, który był również odpowiedzialny za finanse spółki – powodem były inne plany zawodowe. KCI Sa należy do grupy kapitałowej Gremi.

Miejsce Mochola zajęła Jadwiga Wiśniowska, która pracuje w grupie Gremi od 1998 r. i od lat pełni funkcje w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek polskich i zagranicznych. Jest także prezesem zarządu spółki Dragmor i prowadzi własną firmę doradczą w dziedzinie restrukturyzacji i zarządzania. Wiśniowska Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, na kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego, podyplomowo zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania – The Polish Open University, a także studia MBA w Oxford Brookes University. Jest członkiem sądu honorowego w krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23