46 Jobs | 974661 Resumes

Zmiany Personalne

Atrium European Real Estate Ltd. zmienia dyrekotra finasowego

Ze spółki odchodzi Robert Boiler. Nowym dyrektorem od stycznia 2012 r. zostanie David Doyle.

Doyle ukończył Royal Melbourne Institute of Technology. W latach 1996-2003 nadzorował finanse w Prudential. Od 2006 r. był dyrektorem finansowym i wykonawczym w angielskim banku internetowym Egg, gdzie był odpowiedzialny za finanse, kwestie prawnicze i administrację. Potem, do lipca 2009 r. Doyle pracował dla firmy zajmującej się nieruchomościami Colliers CRE.

Był tam CFO, odpoiwedzialnym za finanse, kwestie prawnicze, zarządzeanie ryzykiem oraz współtworzył i implementował z dyrektorem wykonawczym strategię firmy.

W lipcu 2009 r. przeszedł do spółki ProLogis (był w europejskim komitecie wykonawczym i nadzorował stuosobowy zespół finansistów w 10 krajach).

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23