46 Jobs | 974661 Resumes

Nowy CFO w Bytom SA

Nowym dyrektorem finansowym w Bytom SA został Artur Morawiec, który jest związany jest z tą spółką i spółkami zależnymi od 1996 r. Do 2011 r. w Bytom SA pełnił m.in. funkcję kierownika działu planowania strategicznego i kontrolingu oraz kontrolera finansowego. Od września 2008 r. był głównym księgowym Bytom SA. W 2010 r. Intermoda Fashion (spółce zależnej od Bytom SA) na kilka miesięcy (lipiec- październik) został oddelegowany z rady nadzorczej do pełnienia funkcji prezesa zarządu. W maju br. Morawiec został powołany do zarządu Gino Rossi SA. W ubiegłym tygodniu na czele  Gino Rossi został Grzegorz Koterwa, który zrezygnował z funkcji CFO w Bytom SA. To właśnie miejsce Koterwy zajmie teraz Morawiec.

Artur Morawiec ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA, firmowane przez Uniwersytet Central Lancashire w Preston, w Wielkiej Brytanii, i Lubelską Szkołę Biznesu.

Pasją Artura Morawca i jego żony, Joanny, są podróże – prowadzą stronę internetową, są też autorami wielu artykułów o tej tematyce. Ponadto Artur Morawiec jest prezesem zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Podróżniczego “Garuda”.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23