46 Jobs | 974661 Resumes

Zmiany Personalne

Grupa Redan, właściciel popularnych marek odzieżowych Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej Textilmarket, poinformował o zmianach w akcjonariacie Spółki. Sylwester Cacek zmienił zaangażowanie w kapitale zakładowym Redan S.A., sprzedając część posiadanych akcji w formie transakcji pakietowych renomowanym inwestorom. Pakiet kontrolny pozostaje bez zmian w rękach Radosława Wiśniewskiego.

Jako inwestor finansowy postanowiłem zrealizować część zysków z inwestycji w akcje Redan S.A. W ciągu 2 lat uzyskałem roczną stopę zwrotu na poziomie prawie 70%. To bardzo dobry wynik. – powiedział Sylwester Cacek – Zmniejszenie udziału w kapitale Spółki wynika z chęci przeznaczenia środków na inne inwestycje oraz z potrzeby rozszerzenia akcjonariatu Redan. W najbliższym czasie nie przewiduję jednak dalszych zmian stanu posiadanych przeze mnie akcji Redan.

Łącznie dotychczas Pan Sylwester Cacek sprzedał inwestorom instytucjonalnym 2,75 mln spośród posiadanych wcześniej 6 mln akcji Redan S.A. Obecnie jest właścicielem 12,1% akcji uprawniających do 10,2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Większościowym akcjonariuszem Redanu pozostaje bez zmian Radosław Wiśniewski, posiadający 49,1% akcji i 56,1% głosów. W wyniku transakcji ilość akcji Redan S.A. będących w wolnym obrocie (free float) zwiększyła się z 28,6% do 38,8%.

Nabycie części akcji Redan przez kilku renomowanych inwestorów powinno  przyczynić  się do zwiększenia płynności naszych akcji na giełdzie, a tym samym wzrostu atrakcyjności Spółki dla kolejnych potencjalnych akcjonariuszy. – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan S.A. – Jednocześnie cieszymy się, że Pan Sylwester Cacek nadal pozostanie istotnym, aktywnie wspierającym Spółkę inwestorem.

Sylwester Cacek w lipcu 2009 roku zainwestował 15 mln zł w rozwój Grupy Redan, obejmując poprzez  prywatną emisję 6 mln akcji (stanowiących 22,27% podwyższonego kapitału i 18,76% głosów na WZA), po 2,5 zł za akcję. Kurs akcji Redan na dzień 6 lipca 2011 roku (zamknięcie sesji) wyniósł 7,00 zł czyli blisko trzykrotnie więcej niż dwa lata wcześniej.

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23