46 Jobs | 974661 Resumes

Zmiany Personalne

Nowy prezes zarządu PKO BP Bankowy PTE

 

Ewa Małyszko została wybrana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP Bankowy PTE na prezesa zarządu spółki. Funkcję tę będzie pełnić od 2 listopada, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.


– Zależało nam na osobie, która ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pokierować instytucją zarządzającą aktywami w wysokości 7 mld zł należącymi do ponad 0,5 mln klientów Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego. Stąd nasz wybór pani Ewy Małyszko na stanowisko prezesa zarządu tej spółki –
mówi Jakub Papierski, przewodniczący Rady Nadzorczej i jednocześnie przedstawiciel akcjonariusza spółki.

Nowa prezes Zarządu PKO BP Bankowy PTE z rynkiem kapitałowym związana jest od 1994 roku. Z wykształcenia ekonomista, ukończyła również Podyplomowe Studium Ubezpieczeń Społecznych i Podyplomowe Studium Zarządzania Funduszami Emerytalnymi w SGH w Warszawie. Wiedzę z zakresu strategii i zarządzania organizacją zdobyła w IMD Institute w Lozannie, gdzie ukończyła prestiżowy Programme for Executive Development dla kadry menedżerskiej wyższego szczebla oraz w Wallenberg Institute w Sztokholmie.

Pierwsze doświadczenia zdobywała w spółce Financial Services, kierując pracą Zespołu Nabyć i Umorzeń, a następnie jako Główny Menedżer Departamentu Operacyjnego w spółce OFI, gdzie uczestniczyła w organizacji struktury firmy. Kolejny etap rozwoju zawodowego stanowiła praca w Skarbiec Towarzystwie Funduszy Powierniczych, począwszy od fazy projektowej aż do stanowiska dyrektora księgowości i administracji funduszy. W marcu 1998 roku rozpoczęła pracę na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ABB TFP SA, przekształconego następnie w SEB TFI SA. Od listopada 2001 roku do czerwca 2008 roku pełniła funkcję prezesa zarządu SEB TFI SA. Od listopada 2008 roku prowadzi własną firmę, zajmującą się tworzeniem programów edukacyjnych z zakresu finansów osobistych i finansów firmy oraz doradztwem finansowym. Obecnie wiceprezes zarządu KGHM TFI SA.

Spółka PKO BP BANKOWY PTE, którą będzie kierować, osiąga bardzo dobre wyniki w zarządzaniu środkami członków Bankowego OFE. Stopa zwrotu za ostatnie trzy lata publikowana w ostatnim oficjalnym zestawieniu przez Komisję Nadzoru Finansowego wyniosła 16,43% (dane na 31.03.11), co plasuje go na drugim miejscu wśród 14. towarzystw. Fundusz jako jeden z nielicznych posiada Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie zarządzania aktywami OFE.

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23