46 Jobs | 974661 Resumes

Een baan vinden op latere leeftijd; onmogelijk?

Weinig werkgevers zullen bij sollicitatiegesprekken direct zeggen ‘je bent te oud’, maar er zijn genoeg andere technieken die ze kunnen gebruiken om oudere werknemers te kunnen ontslaan of om ze over te slaan bij promoties.

Een onderzoek naar houdingen tegenover oudere werknemers, uitgevoerd door het Australische justitie van volksgezondheid, toonde aan dat 44 procent van de jongere werknemers van mening was dat het aannemen van oudere arbeidskrachten meer kosten met zich mee zouden brengen. 66 procent gaf aan niet van mening te zijn dat deze krachten meer ervaring met zich mee zouden brengen.

Niet alleen hun vaardigheden werden laag ingeschat; 35 procent van de ondervraagden was van mening dat de oudere medemens een negatieve invloed zou hebben op het imago van de organisatie en 28 procent vond dat de creativiteit zou worden beperkt.

Dit soort houdingen hebben een desastreuze impact op de kansen van deze mensen op de arbeidsmarkt. Het bureau van statistiek in Australië zei dat, ook al hebben 45-64 jarigen  een lager werkloosheidspercentage dan de arbeidsmarkt in het algemeen, werklozen in deze leeftijdsgroep het moeilijker hebben om opnieuw aan de slag te komen dan jongere werkzoekenden. Dit betekent dat als mensen in deze groep hun baan kwijt raken, zij voor een langere tijd werkloos zijn.

Om dit probleem aan te pakken, heeft de Australische overheid meerdere middelen in de strijd gegooid. Het probleem van leeftijdsdiscriminatie blijft echter veelvoorkomend.

De Australische tegenligger van de commissie gelijke behandeling in Nederland, gaf in een rapport aan dat veel mensen die ouder dan 45 jaar zijn, onjuist worden beoordeeld en afgewezen worden vanwege het ‘niet in de organisatie passen’ of omdat zij ‘overgekwalificeerd’ zijn. Het rapport constateerde ook dat de kans op het vinden van een baan na een bepaalde leeftijd veel kleiner is. Zelfs als er wel een baan gevonden wordt, is dit niet noodzakelijk fulltime.

Voormalig commissaris leeftijdsdiscriminatie in Australië, Elizabeth Broderick, vertelde in een interview met het Amerikaanse ABC radio dat als je ouder dan 45 jaar bent, de kans op het vinden van werk klein is. Zij vertelde dat over oudere krachten vaak verkeerde opvattingen bestaan, zoals ‘te dogmatisch, niet goed met technologie en laag in energie’.

Een van de tactieken om oudere werknemers buiten de markt te zetten is het gebruik van specifieke termen in vacatures, aldus het rapport van de nationale senioren Australië. Met deze ‘leeftijd-specifieke omschrijvingen’ worden oudere werkzoekenden uit het proces gescreend.

‘Met overal nieuwe wetten op het gebied van leeftijdsdiscriminatie in plaats, gaan werkgevers steeds verfijnder aan het werk om oudere sollicitanten af te wijzen. Zij gebruiken bijvoorbeeld werving- en selectiebureaus om oudere mensen te screenen, gebruiken code termen als ‘overgekwalificeerd’ of gebruiken advertenties gericht op jeugd. En dan, verrassend genoeg, zijn er ook nog werknemers die je gewoon vertellen dat je te oud bent’, aldus de directeur van National Seniors, Michael O’Neill.

Er zijn echter erg sterke redenen waarom dit alles moet veranderen. Het aantal mensen die kunnen werken zal afnemen, waardoor sommige vaardigheden schaars zullen worden. Dit zal wereldwijd een impact hebben op de productiviteit en schade aan de economie aanrichten.

Veel oudere werknemers stellen hun pensioen uit vanwege de slechte economie, maar ook omdat zij zelf aangeven nog genoeg bij te kunnen dragen.

‘Er is een grote kans voor kleinere ondernemingen om mensen met ervaring aan te nemen’, aldus commissaris Susan Ryle. ‘Kleine organisaties hebben deze ervaring vaak nodig. Als je maar weinig werknemers hebt, is het van belang dat deze mensen meerdere vaardigheden tegelijk kunnen benutten.’

Dus, wat moet iemand doen die zijn of haar baan verliest op 40-, of 50-jarige leeftijd? De experts geven de volgende tips:

  • Houd vaardigheden up-to-date
  • Presenteer een goed CV dat focus legt op vaardigheden en prestaties om recruiters die weinig tijd hebben te overtuigen.
  • Netwerk en neem contact op met netwerkorganisaties voor oudere mensen die je in contact kunnen brengen met werkgevers.
  • Gebruik LinkedIn om contacten op te bouwen in plaats van alleen te vertrouwen op traditionelere manieren om een baan te vinden (in kranten).
  • Wees zo flexibel mogelijk. Dit kan betekenen tegen een lager salaris te starten, en vanuit daar op te bouwen.
  • Kijk niet naar uw leeftijd als barrière.
  • Als u het gevoel heeft dat u op uw leeftijd wordt gedsiscrimineerd, dien dan een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De commissie toetst klachten over discriminatie aan de gelijkebehandelingswetgeving en beoordeelt of deze wetgeving overtreden is.

Leon Gettler

(Dit artikel verscheen eerder in ‘The Sydney Morning Herald’)

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23