46 Jobs | 974661 Resumes

Werkgelegenheid eurozone stabiliseert

De werkgelegenheid in de eurozone was in het eerste kwartaal van dit jaar even groot als in het voorgaande kwartaal.

Het Europees statistiekbureau telde in totaal circa 146,5 miljoen mensen met een betaalde baan in de landen waar met de euro wordt betaald. Daarmee nam de werkgelegenheid met 0,1 procent toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. In de hele Europese Unie waren circa 223 miljoen mensen aan het werk. Dat waren er 0,3 procent meer dan een jaar eerder.

In de financiële dienstverlening en de industrie werden vorig kwartaal de meeste banen gecreëerd. In de bouwsector en bij de overheid was minder werk beschikbaar dan in de laatste drie maanden van vorig jaar. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de verschillende eurolanden liepen vorig kwartaal opnieuw sterk uiteen. Zo nam de werkgelegenheid in Duitsland met 0,4 procent toe, terwijl het aantal banen in Spanje met een vergelijkbaar percentage daalde. In Griekenland verdampte ruim 2 procent van de werkgelegenheid in de eerste drie maanden van dit jaar.

In Nederland veranderde het aanbod van werk vorig kwartaal per saldo niet.

Bron: ANP

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23