46 Jobs | 974661 Resumes

26/07 Zmiany Personalne

Krzysztof Prasał dołączył do Zarządu Xelion
Do Zarządu  Xelion. Doradcy Finansowi dołączył Krzysztof Prasał, Dyrektor Departamentu Finansów, Informatyki i Zarządzania Kadrami.  W ramach Zarządu, poza dotychczasowym obszarem obowiązków, będzie sprawował nadzór nad obszarem ryzyka kredytowego, finansowego oraz operacyjnego, w ramach projektu uzyskania licencji maklerskiej przez Xelion.

Krzysztof Prasał z Xelion związany jest od blisko trzech lat, w którym to czasie zakres jego obowiązków systematycznie rósł. Dotychczas Krzysztof Prasał nadzorował obszary finansów, IT, kadr oraz logistyki. Doświadczenie i wiedzę zdobywał w uznanych instytucjach finansowych, zarówno polskich jak i zagranicznych, m.in. Deutsche Bank, HVB, Postbank, Dresdner Bank. W trakcie trzech lat pracy w KPMG Consulting GmbH zajmował się doradztwem biznesowym w bankowości inwestycyjnej i działalności maklerskiej. Przez cztery lata pracy na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Controllingu i Informacji Zarządczej w BRE Bank odpowiadał za pomiar efektywności działania linii biznesowych, w tym za zarządzanie kapitałem Grupy oraz uczestniczył w zarządzaniu aktywami i pasywami Banku.

„Rozszerzenie Zarządu o osobę Krzysztofa jest dla Xelion bardzo dobrą informacją, bowiem nie tylko świadczy o dalszym rozwoju Spółki, ale i wzbogaca dotychczasowy Zarząd o człowieka o bogatym doświadczeniu oraz ogromnym zaangażowaniu, co jest szczególnie ważne na tym etapie istnienia Spółki. – mówi Adam Niewiński, Prezes Xelion. – Przed nami nowe wyzwania związane z procesem uzyskania licencji Domu Maklerskiego i na tym będziemy koncentrować nasze wysiłki. Licencja maklerska to kolejny krok mający na celu podwyższanie standardów obsługi klientów w ramach doradztwa inwestycyjnego”. – dodaje.

Krzysztof Prasał jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości. Posiada tytuł CFA Chartholder. W trakcie studiów był dwukrotnym laureatem Stypendium Naukowego Ministra Edukacji Narodowej. Jako student był aktywnym uczestnikiem licznych stowarzyszeń o charakterze ekonomicznym – m.in. jako Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ekonomicznych Studenckich Kół Naukowych CESSA, Wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Finansów i Bankowości Progress, pełnił też funkcję Dyrektora ds. finansowania w organizacji Młodych Europejskich Federalistów JEF – Polska.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23