46 Jobs | 974661 Resumes

18/07 Zmiany Personalne

Jarosław Fotyga został wiceprezesem zarządu FAMUR SA

 

Z dniem 15 lipca Rada Nadzorcza FAMUR SA powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki Jarosława Fotygę. Jego zadania będą związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, wdrażaniem strategicznych programów organizacji oraz rozwojem kadr w liczącej obecnie blisko 4 tysiące pracowników Grupie FAMUR.

 

Przed objęciem funkcji wiceprezesa zarządu FAMUR SA, w latach 2003-2011 Jarosław Fotyga był menedżerem w dziale zasobów ludzkich w EBRD (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) w Londynie, gdzie odpowiadał za wiele aspektów działalności inwestycyjnej w 34 krajach na całym świecie, a także za strategiczne programy rozwojowe. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w Unilever Polska (2000-2003) i Philips Morris (1997-2000).

 

Jarosław Fotyga wykłada Human Resources Managment na studiach podyplomowych i programowych Executive MBA. Posiada tytuł Chartered Fellow brytyjskiego Chartered Institute for Personnel and Development. Ponadto, jest autorem wielu publikacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i poprawiania działalności organizacyjnej. Ukończył Cornell University na specjalizacji Human Resource Management oraz University of Illinois Urbana – Champaign na specjalizacji Business Strategy.

 

„Uważamy, że fundamentem Grupy FAMUR są ludzie zatrudnieni zarówno przy produkcji, jak i w działach badań i rozwoju czy sprzedaży. To dzięki naszym pracownikom możemy osiągać sukcesy na polu innowacyjności, obejmujące projektowanie i wdrażanie unikatowych na skalę światową maszyn i rozwiązań dla górnictwa. Przykładem może być system e-kopalnia czy kompleks do eksploatacji pokładów niskich. Grupa FAMUR konsekwentnie zwiększa swój potencjał przez rozwój organiczny i akwizycje. Jesteśmy przekonani, że dynamicznemu wzrostowi powinna zawsze towarzyszyć troska o zapewnienie możliwie najlepszej organizacji pracy” – mówi Waldemar Łaski, prezes zarządu FAMUR SA.

 

Obecnie w skład zarządu FAMUR SA wchodzą: Waldemar Łaski – prezes zarządu oraz Beata Zawiszowska, Ryszard Bednarz, Ireneusz Tomecki, Adam Wojciechowski oraz Jarosław Fotyga, którzy piastują stanowiska wiceprezesów.

Grupa FAMUR konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, zakładającą koncentrację na produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego. Działania polegają m.in. na wyodrębnieniu i upublicznieniu niezależnych grup kapitałowych – Polskiej Grupy Odlewniczej SA oraz Zamet Industry SA, które umożliwi im samodzielny wzrost przy zachowaniu dotychczasowej struktury akcjonariatu. Podział będzie realizowany w formie wydania oferowanych akcji w ramach wypłaty dywidendy, składającej się z dwóch części: rzeczowej – płatnej akcjami dwóch wprowadzanych na giełdę spółek (PGO SA oraz Zamet Industry SA), a także gotówkowej – uzupełniającej płatności na poczet podatku od dywidendy. W wyniku realizowanych działań na GPW mają być notowane FAMUR SA, PGO SA i Zamet Industry SA, przy zachowaniu dotychczasowej struktury akcjonariatu.

 

Prospekty emisyjne Zamet Industry i PGO zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego, następnie opublikowane przez spółki w dniu 6 lipca 2011. Oferta publiczna obejmie 96,3 mln akcji Zamet Industry oraz 96,3 mln akcji PGO. W dniu 21 lipca odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR SA, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,62 zł za akcję. Łączna wartość dywidendy – niemal 300 mln zł – to znacząca część (ponad 88%) zysków FAMUR SA za lata 2006-2010.

 


Grupa FAMUR:

Grupa FAMUR należy do czołówki światowych producentów maszyn stosowanych w górnictwie podziemnym. Trzon Grupy stanowią spółki FAMUR, NOWOMAG, FAZOS i PIOMA, które są w stanie zaopatrzyć kopalnię w kompletny system wydobywczy. Od 2011 roku w skład Grupy wchodzi również REMAG i zorganizowana część przedsiębiorstwa PEMUG. Grupa koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru, dzięki którym następuje automatyzacja i zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

 

Maszyny Grupy FAMUR są przystosowane do pracy w szczególnie trudnych warunkach górniczo-geologicznych, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych zleceń na całym świecie. Produkowane przez Grupę zmechanizowane kompleksy ścianowe umożliwiają wydobycie złóż węgla o grubości od 0,9m do 6m. W ich skład wchodzą kombajny ścianowe, zmechanizowane obudowy ścianowe oraz przenośniki zgrzebłowe. W 2006 roku Fabryka Maszyn FAMUR SA zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23