46 Jobs | 974661 Resumes

Welke bron waardeert u het meest?

Toegang tot enorme hoeveelheden informatie is de nieuwe norm geworden. Toegang tot nuttige informatie die een aantoonbare indruk heeft op ons leven en uiteindelijk onze carrières, is een compleet andere uitdaging, aldus Walt Hawtin.

Wat is relevant en wat zijn slechts roddels? Wat zou ik moeten negeren en waarop zou ik moeten reageren?

Mijn dochter heeft het moeilijk met het begrijpen dat het nieuws dat ze op TV ziet, of in de krant leest, niet altijd de ‘waarheid’ is. Voor een tienjarige is de waarheid een belangrijk concept. Het is interessant om te zien hoe een kind de wereld probeert te interpreteren, terwijl de volwassenen haar tegelijkertijd waarschuwen niet alles te geloven wat ze hoort of ziet op het nieuws.

Ons nieuws komt voor het grootste gedeelte van een secundaire of tertiaire bron. Erg weinig authentiek nieuws komt daadwerkelijk van de primaire bron, ook wel te beschrijven als de bron die bij de gebeurtenis aanwezig is.

Onlangs was er een radio interview tussen een Australische TV presentator en veteraan journalist, Paul MCGeough. McGeough heeft in zijn carrière verslag gedaan van het merendeel van conflicten in het Midden-Oosten die zich vanaf de eerste Irak oorlog in 1999 voordeden. Hij schreef voor de Australische krant Sydney Morning Herald. De inzichtgevende en pragmatische interpretaties van de dramatische gebeurtenissen die hij persoonlijk heeft meegemaakt, hebben licht geworpen op wat verwarrende, gevaarlijke en conflicterende situaties waren. Ook bood hij een andere invalshoek aan de lezers van de Herald, die vaak tegen die van de heersende overheden in ging.

Hij was een primaire bron, wat zijn visie extreem waardevol maakte.

Onze toegang tot nieuws zoals wij het kennen, is zo extreem verandert dat we in sommige opzichten misschien wel achteruit zijn gegaan. Een ieder van ons die oprecht geïnteresseerd is in wat er in de wereld gaande is, is verbazingwekkend bezig met taken waar journalisten nou juist voor betaald worden: Het doorspitten van een groot scala aan bronnen om een breed en gebalanceerd inzicht in een gebeurtenis te verwerven.

Met slechts een paar uitzonderingen daargelaten, wordt van mainstream nieuws verslag gedaan met slechte prioritering, weinig relevante details en weinig context. Iemand die een waardevol inzicht wil verkrijgen in een bepaalde lokale, nationale of internationale gebeurtenis, moet letterlijk onderzoek doen onder zelf-geselecteerde bronnen om een gebalanceerd inzicht te krijgen.

Natuurlijk moet dit alles geëvalueerd worden in de context van steeds kleiner wordende budgetten voor media instituties en commerciële media bedrijven. Hierdoor wordt de hoge kwaliteit, die voorheen bereikt werd door uitgebreid onderzoek, toewijding en grondigheid van de journalist, niet langer bereikt. Dit gaat echter niet op voor PR afdelingen van bedrijven.

‘Old-school journalisten’ deden hetzelfde wat wij nu doen, alleen moeten wij omgaan met massa-democratisering en de verhoogde toegankelijkheid van informatie. Dit betekent dat het zoeken naar relevant materiaal tussen een hele hoop irrelevant materiaal steeds moeilijker wordt. Hier komt bij dat slechte informatie opzettelijk wordt verspreid, vaak vanwege politieke redenen.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat onbesmette informatiebronnen altijd al moeilijk zijn geweest om te verkrijgen; het spinnen van informatie is natuurlijk niet bedacht door de adviseur van voormalig premier Tony Blair of Karl Rove, adviseur van George W. Bush. Spindoctors in zowel bedrijven als politieke omgevingen zijn al lange tijd onder ons.

Elke hogere manager in het bedrijfsleven zal aandacht moeten schenken aan de manier waarop een interne of externe gebeurtenis door hun bedrijf zal worden gecommuniceerd. Het doel van de meeste bedrijven is het minimaliseren van negatieve connotaties en het maximaliseren van positieve zaken. Het publiek is voorzichtig uit elkaar geplukt en bevat het management, senior en junior managers, analisten, investeerders, de pers en soms het algemene publiek.

Het gevaar heerst echter dat er te veel ‘spin’ op bepaalde elementen wordt ingezet. Men dwaalt hierbij te veel af van de feiten waardoor de originele boodschap compleet verloren kan gaan.

Dankzij technologische vooruitgang en de opkomst van secundaire en tertiaire bronnen, zoals opinies en radio commentators, komen we dagelijks in aanraking met ongekende hoeveelheden informatie en nieuws. We zullen dan ook moeten accepteren dat het nieuws wat we onder ogen krijgen, gefilterd is en dus verdraaid kan zijn. De beste oplossing hiervoor is om zelf te proberen het dichtste bij de primaire bron te komen, om zo een beter begrip van de wereld te krijgen. Door de wereld beter te begrijpen verkrijgen we waardevolle inzichten die we in ons dagelijks leven kunnen verwerken. Hierdoor verkrijgt de mens context en accurate informatie.

Begrijpen hoe informatie wordt gebruikt om de perceptie van mensen te beïnvloeden, is een zeer waardevolle tool voor elke manager. Hoe meer een manager de volledige context begrijpt van elke aankondiging of communicatie, hoe beter deze persoon kan plannen en ontwikkelen binnen een bedrijfsomgeving. Het vergt veel werk, maar de resultaten zijn snel zichtbaar.

Lees meer over Paul McGeough.

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23