46 Jobs | 974661 Resumes

De Arabische lente

De revoluties in het Midden-Oosten zullen implicaties hebben voor de economie. Hieruit zullen kansen worden gecreëerd voor mensen op de juiste plek. Onderzoek uitgevoerd door The Economisch Intelligence Unit (EIU) geeft aan dat de vooruitzichten niet zo goed zijn voor de landen waarin geweld veelvoorkomend is. Tegelijkertijd zegt de EIU ook dat de ontwikkelingen positief zijn voor de grote olie exporteurs. Bovendien is de EIU optimistisch over groei in Egypte en Tunesië, grotendeels vanwege het vredige karakter die de revoluties daar aannemen. Hierdoor blijft de schade aan de infrastructuur en overheidsinstellingen van de landen beperkt.

Omdat de revoluties zich voltrekken in Noord-Afrika, zeggen sommige kenners dat dit de economie van de Afrikaanse leeuwen ten goede kan komen. Volgens een Amerikaans geologisch onderzoek, bezit Noord-Afrika een grote schat aan natuurlijke grondstoffen; 90% van alle kobalt en platinum op de aarde, 64% van al het magnesium, 50% van al het goud, 98% van al het chronium en 33% van het uranium. Afrika is ook ‘s werelds grootste eigenaar van bauxiet, industriële diamanten, fosfaat en zirkonium.

Koolwaterstof reserves worden geschat op 80-200 biljoen vaten. Op dit moment wordt de waarde van de minerale reserves van sub-saharisch Afrika geschat op $1.2 triljoen. Afrika heeft investeringen nodig op het gebied van infrastructuur, energie, farmacie en het verwerken van grondstoffen. Maar om deze investeringen te realiseren, moeten de lokale regimes de nu nog hoge kosten van zakendoen, verlagen. Tevens moeten zij een einde maken aan de corruptie, transparantie in het mijnen promoten en de omzetten vanuit de verwerking van deze grondstoffen verstandig gebruiken om de economische diversificatie en concurrentie te vergroten.

Dit kan alleen gerealiseerd worden door overheidssteun vanuit de hele wereld, om zo te garanderen dat geld daar is waar het nodig is. Het potentieel, dat is ontstaan door de Arabische lente vormt het toneel voor deze ontwikkelingen.

Het vuur is al ontstoken in het Midden-Oosten, maar niemand weet precies hoe het zal branden. Het zou zeker een aantal eigen belangen van de westerse wereld kunnen verschroeien en  implicaties kunnen hebben voor de relaties met Israël en Iran, die soortgelijke opstanden zouden kunnen ondervinden. Maar, na decennia van onderdrukking, zijn er eindelijk kansen voor democratie en ondernemerschap.

De Arabische revoluties betekenen een belangrijke koersverandering. Tientallen jaren lang gaven Arabische overheden de Israëliërs en hun Amerikaanse bondgenoten de schuld van veel rampspoed. Met de komst van de Arabische lente is de focus verschoven naar hun eigen maatschappijen en politieke regimes. ‘Voor de eerste keer gaat het niet over ons’, vertelt een Westerse diplomaat aan het Wall Street Journal. ‘Voor het eerst in 700 jaar, valt de schuld niet te leggen bij een buitenstaander’.

Het potentieel is in de regio aanwezig. Maar tegelijkertijd kampt Noord-Afrika met serieuze economische problemen en blijft het grootste probleem onveranderd: de landen zijn nog niet democratisch en dit beperkt de kansen. Makkelijk verdiend geld door de olie-export maakt het opbouwen van sterke politieke instellingen en het opstellen van een belastingstelsel, die nodig zijn voor een dynamische economische infrastructuur, onaantrekkelijk. Economen zijn van mening dat deze landen niet snel zullen herstellen.

Om weer te kunnen bloeien, zullen de landen genationaliseerde industrieën moeten privatiseren. Zij zullen een democratisch systeem moeten opstellen en er voor moeten zorgen dat goed onderwijs beschikbaar is om zo talent verder te ontwikkelen en kweken. De dynamiek die de Aziatische economische ontwikkeling heeft gekenmerkt, moet ook door deze landen worden ontwikkeld.

Zonder dit, zal deze regio geteisterd blijven door opgeblazen bureaucratieën, zwakke systemen voor eigendomsrechten en obstakels die het opzetten van bedrijven, vooral voor diegenen die geen politieke invloed hebben, zeer lastig maken. Het potentieel is aanwezig, maar de realisatie daarvan komt neer op het nemen van moeilijke beslissingen en de bereidheid van de westerse wereld om steun te verlenen.

Met de steun van overheden over de hele wereld, liggen de kansen gereed voor bedrijven om met deze regimes samen te werken. Voor executives en managers, biedt deze regio een nieuw gebied om te verkennen.

Leon Gettler

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23