46 Jobs | 974661 Resumes

22/06 Zmiany Personalne

Jan Kulczyk członkiem Rady Głównej BCC
Jan Kulczyk członkiem Rady Głównej BCC

Dr Jan Kulczyk został członkiem Rady Głównej BCC. Tworzą ją wybitni polscy przedsiębiorcy oraz osoby, które przyczyniły się do rozwoju gospodarki wolnorynkowej w Polsce.

 

Rada Główna opiniuje i promuje strategiczne działania Business Centre Club. Wyznacza cele lobbingu gospodarczego. Wspiera swoim autorytetem działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. Radę Główną powołuje Rada Organizatorów BCC. Honorowym przewodniczącym Rady Głównej jest pierwszy jej lider Witold Zaraska.

– Rada Główna BCC to reprezentatywny dla polskiej przedsiębiorczości zespół o uznanej pozycji środowiskowej i dorobku zawodowym. Doświadczenie i wiarygodność osobista każdego z członków Rady pozwala dokonywać wnikliwej oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. Pozyskanie dra Jana Kulczyka do obecnego grona członków, to kolejny impuls w realizacji zadań BCC, którymi – niezmiennie od dwudziestu lat – pozostaje rozwój polskiej przedsiębiorczości i wzrost gospodarczy Polski. Niekwestionowane osiągnięcia dra Jana Kulczyka w Polsce zostały w ciągu ostatnich lat rozszerzone o doświadczenia międzynarodowe – to pozwoli BCC w swojej codziennej działalności skuteczniej odwoływać się do światowych standardów przedsiębiorczości –
mówi Maciej Grelowski, przewodniczący Rady Głównej BCC.

 

– Rada Główna obecnie opracowuje listę priorytetów dla polskiej gospodarki na okres powyborczy. Wśród tych priorytetów, bezapelacyjnie pierwsze miejsce zajmuje reforma finansów publicznych. Wśród zadań dla BCC członkowie Rady omawiają sposób i zakres niezbędnej do rozwoju polskiej gospodarki współpracy środowisk gospodarczych z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej, a także polskimi parlamentarzystami. Wyniki tych prac zostaną przedstawione w okresie kampanii wyborczej na spotkaniach z reprezentantami czołowych formacji politycznych – zapowiada Maciej Grelowski.

 

Dr Jan Kulczyk – jeden z najbardziej znanych polskich przedsiębiorców, właściciel firmy Kulczyk Holding, z siedzibą w  Warszawie oraz międzynarodowej grupy inwestycyjnej z siedzibą w Luksemburgu – Kulczyk Investments, działającej w sektorach energetyki i infrastruktury na światowych rynkach wschodzących. Biznesmen obecnie zajmuje się głównie inwestycjami w branżach: energetyka, ropa naftowa i gaz, infrastruktura, nieruchomości. Od czerwca 2006 działa w Radzie Dyrektorów Green Cross International – organizacji zajmującej się bezpieczeństwem ekologicznym, a od 6 października 2007 pełni funkcję przewodniczącego Rady. W 2010 r. powołał CEED Initiative, platformę promującą osiągnięcia nowych państw członkowskich UE. [źródło: Businessman.pl]

Do Rady Głównej BCC należą:

Paweł Antonik
Andrzej Balcerek
Władysław S. Brud
Zbigniew Drzymała
Szczepan Gawłowski
Wojciech Gątkiewicz
Stanisław Gomułka
Maciej Grelowski
Konrad Jaskóła
Marta Kaczkowska
Ryszard Kaliński
Aldona Kamela-Sowińska
Józef Kozioł
Jan Król
Andrzej Kubasiewicz
Jan Kulczyk
Michał Machlejd
Marek Michałowski
Tomasz Mironczuk
Jacek Murawski
Sławomir Nalewajka
Zbigniew Niemczycki
Paweł Olechnowicz
Adam Pawłowicz
Krzysztof Rybiński
Jerzy Starak
Józef Wancer
Jerzy Wcisło
Jędrzej Wittchen
Witold Zaraska

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23