46 Jobs | 974661 Resumes

De rol van internships

Ross Perlin is de auteur van Intern Nation, het boek over de opkomende cultuur van (onbetaalde) stages en internships. Hierin schrijft Perlin: ‘In veel delen van de ontwikkelde wereld is de stress van het zoeken naar, en het hebben van een internship een belangrijk onderdeel geworden van het jong zijn.’ Stages hebben zich verspreid naar elke industrie, elk land en behoren niet langer exclusief toe tot artsen in opleiding, zoals vroeger het geval was.

In februari van dit jaar vond in het Verenigd Koninkrijk het Black and White Ball plaats, georganiseerd door de conservatieve partij. Bij dit besloten evenement gingen een reeks prestigieuze stages onder de hamer. Sponsoren van de conservatieven kregen zo de kans om voor ongeveer £4000 een aantal weken werkervaring te kopen voor hun kinderen bij bekende banken, magazines en PR bedrijven.

Perlin bezoekt Disney World in Florida waar, 30 jaar geleden, Disney contact opnam met Amerikaanse universiteiten om een oplossing te zoeken voor een tekort aan werknemers. De universiteiten reageerden positief en stuurden hun studenten en-masse naar het park waar, tot op de dag van vandaag, 8.000 studenten tot zeven maanden verkleed als Disney figuren, obers of bestuurders van attracties werken.

Het sprookje valt echter al snel uiteen; de studenten moeten full-time werken, krijgen het minimum loon, huisvesting wordt van het loon afgetrokken en er zijn geen vrije dagen bij voor deze harde werkers.

De studenten leven in getraliede gebouwen, twee per kamer, die regelmatig worden doorzocht door beveiliging. Zo creëert Disney permanent personeel dat ook nog eens erg goedkoop is. Disney staat bekend als een bedrijf met een pragmatische aanpak. Perlin merkt op dat recentelijk gevallen van misbruik van stagiaires zijn gemeld bij een zonnepanelen bedrijf, een boerderij en een architectenbureau.

De Amerikaanse kanker stichting biedt veel onbetaalde stages aan, terwijl de CEO jaarlijks maar liefst $1.2 miljoen wordt betaald. Advocatenbureaus, politieke partijen en de media exploiteren allemaal ambitieuze jongeren door middel van onbetaalde stages.

John Stossel, een bekende Amerikaanse presentator, zegt: ‘Ik heb tijdens mijn carrière altijd stagiaires in dienst gehad. Zij hebben het gros van het onderzoek uitgevoerd waarmee ik Emmy awards heb gewonnen en waarop ik hele boeken heb gebaseerd. Als ik mijn bazen om financiering voor het uitvoeren van onderzoek vroeg, werd ik lachend aangekeken.’

Perlin ziet het stage fenomeen als een symptoom van bredere veranderingen in de zakenwereld en de psyche van de middenklasser. Jonge professionals zien zichzelf als merken waarin geïnvesteerd moet worden. Onbetaald werk is de compromis voor het opdoen van ervaring.

‘Vijftig jaar geleden werkte bijna niemand gratis in de kantoren van Amerika’, aldus Perlin. Er waren, daarentegen, wel betaalde ‘apprenticeships’ en gestructureerde trainings programma’s. Deze programma’s waren misschien soms uitbuitend, maar waren niet exclusief voor kinderen die van goede afkomst waren of waarvan de ouders de juiste connecties hadden.

Het volgen van een stage begon in de laat negentiende eeuw, toen aspirant dokters een jaar lang in een ziekenhuis werkten. Het fenomeen verspreidde zich in de jaren dertig langzaam door de toenemende bureaucratie van de Amerikaanse overheid en vond in de jaren vijftig en zestig ook een weg naar de de publieke sector.

Perlin geeft toe dat internships nuttig kunnen zijn. ‘Ook al is de inhoud vaak onduidelijk, signaleert zo’n stage vaak het initiatief van de student. Een stage is in feite een testrit voor zowel de stagiair(e) en het bedrijf.’ Het werk verandert tegenwoordig snel en een paraat leger van werknemers die bekend zijn met de technologieën van vandaag, kan net zijn wat de economie nodig heeft.

Nigel Phillips

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23