46 Jobs | 974661 Resumes

13/06 Zmiany Personalne

Paweł Bogus został nowym członkiem Rady Naukowej A.M.G. Finanse
Paweł Bogus został nowym członkiem Rady Naukowej A.M.G. Finanse Paweł Bogusz, ekspert bankowości inwestycyjnej w zakresie realizacji projektów na polskim rynku kapitałowym, zwłaszcza na rynku publicznym, został wiceprzewodniczącym Rady Naukowej A.M.G. Finanse Sp. z o.o., firmy świadczącej usługi doradcze dla sektora ochrony zdrowia w zakresie finansowania oraz zarządzania. Będzie on odpowiedzialny za instrumenty rynku kapitałowego oferowane przez firmę samorządom oraz jednostkom ochrony zdrowia.

Rada Naukowa A.M.G. Finanse Sp. z o.o. jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Spółki w zakresie jej działalności statutowej. Pawel Bogusz, jej nowy wiceprzewodniczący, posiada prawie 20 lat doświadczenia w zakresie bankowości inwestycyjnej. Brał udział w wielu transakcjach pozyskania kapitału oraz fuzjach i przejęciach.

Obecnie jest Dyrektorem Zarządzającym w firmie doradztwa finansowego, będącej Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst. W ramach swojego bogatego doświadczenia pracował między innymi na stanowiskach menadżerskich w Departamencie Inwestycyjnym Petrobanku (obecnie Nordea Bank), DWS Investment, Deutsche Asset Management (Deutsche Bank Group) oraz PTE Bankowy. Jako Dyrektor Inwestycyjny i Zarządzający był odpowiedzialny za zarządzanie funduszami o wartości ponad 1,3 mld EUR. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym oraz maklerem papierów wartościowych.

„Jesteśmy przekonani, że bogate doświadczenie Pawła Bogusza oraz wiele zrealizowanych przez niego z sukcesem projektów, pozwoli firmie A.M.G. Finanse oferować samorządom oraz jednostkom ochrony zdrowia rozwiązania finansowe jeszcze bardziej dostosowane do ich potrzeb oraz obowiązujących wymogów prawno-finansowych” – stwierdził Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.

Usługi doradcze świadczone przez A.M.G. Finanse służą wypracowaniu optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23