46 Jobs | 974661 Resumes

03/06 Zmiany Personalne

Zmiany w Radzie Nadzorczej Bumechu
Zmiany w Radzie Nadzorczej Bumechu

W czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bumech S.A., które odbyło się 2 czerwca 2011 r. doszło do zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Z członkostwa w RN zrezygnował z powodów osobistych jej dotychczasowy wiceprzewodniczący Mirosław Szmal. ZWZA zdecydowało również o odwołaniu z funkcji członka Rady Nadzorczej Roberta Zgudy.

 

– Jesteśmy bardzo wdzięczni obydwu Panom za ich ogromną pracę, jaką włożyli w rozwój Bumechu. Co ważne Pan Mirosław Szmal, który jest jednym ze współzałożycieli Spółki, nie rozstaje się z nią w pełni, lecz jedynie ze względów osobistych, ogranicza swoje uczestnictwo w codziennym jej funkcjonowaniu. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu będziemy mogli liczyć na jego doświadczenie i cenne rady – mówi Zygmunt Kosmała, Prezes Zarządu Bumech S.A.

 

Wakaty po ustępujących członkach objęli Henryk Dźwigoł oraz Robert Fijołek – rekomendowany przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.

 

Pan Dźwigoł zasiadał już w Radzie Nadzorczej Spółki jeszcze zanim uzyskaliśmy status spółki giełdowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży górniczej, jak również bogaty dorobek naukowy w dziedzinie zarządzania i ekonomii. Pan Fijołek natomiast wykazuje dużą znajomość rynku kapitałowego – wskazuje Prezes Kosmała.

Bumech jest spółką, która pomimo stosunkowo niedużej wielkości wzbudza znaczne zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych. Obecnie w akcjonariacie Bumechu z udziałem powyżej 5 proc. znajdują się Pioneer Pekao Investment Management, IDEA TFI, Quercus TFI, PZU AM, PKO TFI oraz Millenium TFI.

 

– Ufam, że współpraca z nowymi członkami Rady Nadzorczej, którzy posiadają bogate doświadczenie zawodowe będzie owocna i okaże się bardzo przydatna Bumechowi – dodaje Prezes Kosmała.

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23