46 Jobs | 974661 Resumes

01/06 Zmiany Personalne

Adam Wojciechowski nowym wiceprezesem FAMUR SA

 

 Adam Wojciechowski nowym wiceprezesem FAMUR SA Rada Nadzorcza FAMUR SA powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki Adama Wojciechowskiego. Jego działania skoncentrowane będą na rozwoju produkcji oraz łańcucha dostaw. Powołanie nowego wiceprezesa związane jest z koncentracją Grupy FAMUR na produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego.

 

Przed objęciem stanowiska wiceprezesa FAMUR SA,  w latach 2009-2011 Adam Wojciechowski był dyrektorem produkcji i techniki w spółce Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w: Ficosa Intenational, NGK Ceramics, DELPHI Automotive Systems oraz w KOMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa. Adam Wojciechowski jest absolwentem Politechniki Śląskiej na Wydziale Mechanizacji Górnictwa. Ponadto, ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA Executive na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

„Chcemy być globalnym dostawcą systemów podziemnej eksploatacji węgla, w oparciu o innowacyjne, niezawodne i bezpieczne maszyny oraz doskonałą obsługę klienta. W tym celu uruchomiliśmy najnowocześniejszy w Polsce zakład produkujący maszyny i urządzenia dla sektora górniczego. Przygotowujemy się na zwiększenie poziomu produkcji, związane z widocznym już wzrostem zamówień. Bierzemy też udział w licznych przetargach w kraju i za granicą” – mówi Waldemar Łaski, prezes zarządu FAMUR SA.

 

W skład zarządu FAMUR SA wchodzą: Waldemar Łaski – prezes zarządu oraz Beata Zawiszowska, Ryszard Bednarz, Ireneusz Tomecki i Adam Wojciechowski, którzy piastują stanowiska wiceprezesów. Ze stanowiska wiceprezesa zarządu FAMUR SA zrezygnował Szymon Jarno. Przyczyną rezygnacji jest rozpoczęcie przez Pana Szymona Jarno realizacji nowych zadań związanych z wdrażaniem strategii Grupy Famur i rozwojem eksportu.

 

Pod koniec 2011 roku Grupa FAMUR ogłosiła nową strategię rozwoju, zakładająca koncentrację na produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego. Grupa realizuje ten cel zarówno w drodze akwizycji spółek z sektora górniczego (przejęty Remag i zorganizowana część przedsiębiorstwa Pemug), jak i rozwój organiczny. Od marca 2011 roku działa nowa fabryka Famuru w Katowicach. Jest to najnowocześniejszy zakład produkcyjny sektora wydobywczego w Polsce, dający Grupie przewagę minimum 4 lat względem poziomu zaawansowania innych polskich firm z branży zaplecza górniczego.

 

Strategia Grupy FAMUR zakłada ponadto wyodrębnienie i upublicznienie niezależnych grup kapitałowych – Polskiej Grupy Odlewniczej SA oraz ZAMET INDUSTRY SA – umożliwiające im samodzielny wzrost przy zachowaniu dotychczasowej struktury akcjonariatu. Działania zmierzające do podziału Grupy FAMUR realizowane są już od czwartego kwartału 2010 roku. Prospekty emisyjne zostały złożone KNF. W dalszej kolejności odbędzie się WZA FAMUR SA, na którym planowane jest podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. W III kwartale 2011 roku obie spółki powinny być notowane na GPW.

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23