46 Jobs | 974661 Resumes

Management nieuws: mei 2011

26/05/2011


Unit4, aanbieder van softwareoplossingen, heeft Philip Houben benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Dit besluit is genomen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De heer Theo van der Raadt heeft zijn rol als voorzitter van de Raad neergelegd.

20/05/2011

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank, Fokko van Dyne, heeft drie nieuwe directieleden voor benoeming aan de Kroon aangekondigd. Prof dr. Klaas Knot zal president worden en volgt hiermee Nout Wellink op, wiens termijn per 1 juli afloopt. Dr. Jan Sijbrand zal de leiding krijgen over het bankentoezicht. Hij zal hiermee Henk Brouwer opvolgen. Als laatste zal mr. Frank Elderson de verantwoordelijk krijgen voor het intern bedrijf, betalingsverkeer, juridische zaken en het directiesecretariaat.

20/05/2011

Koninklijke BAM groep heeft aangekondigd het voornemen te hebben ing. Mark (M.J.E). de Vreede per 1 juli 2011 te benoemen tot directeur van de utiliteitsbouw tak van het bedrijf.  Per 1 juli zal de directie bestaan uit drie leden, voorzitter H.W.J. Bol en heren Kempkens en de Vreede.

12/05/2011

De algemene vergadering van aandeelhouders van H.E.S. Beheer N.V. heeft geleid tot het benoemen van de heer Bert Vree tot commissaris. Ook is de heer S.W.A. Lak herbenoemd tot commissaris van het in Rotterdam gevestigde stuwadoor bedrijf.

11/05/2011

Kennisleverancier (Business en ICT) Ordina B.V. heeft tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders naast de vaststelling van de jaarrekeing over 2010, de heer Aloys Kregtig benoemd als lid van de raad van commissarissen. Hiermee vult hij de vacature die is ontstaan door het vertrek van Carlo de Swart als commissaris. Aloys Kregting is Chief Information Officer van DSM en heeft uitgebreide bestuurlijke en lijnmanagement-ervaring op het gebied van informatie en communicatietechnologie.

Ook is Stépan Breedveld benoemd tot statutair bestuurder van Ordina.

11/05/2011

Van Lanschot heeft aangekondigd dat mevrouw Kersten is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Ook zijn de heren De Swaan, Slippens en Duron herbenoemd als leden van de Raad van Commissarissen. De heer de Monchy heef na twaalf jaar lidmaatschap de maximale benoemingstermijn bereikt en is afgetreden.


 

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23