46 Jobs | 974661 Resumes

25/05 Zmiany Personalne

Rafał Marcin Abratański nowym członkiem Rady Nadzorczej BSC Drukarnia Opakowań S.A.
Rafał Marcin Abratański nowym członkiem Rady Nadzorczej BSC Drukarnia Opakowań S.A. W dniu 16 maja br. Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. powołał na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nowego członka Rady Nadzorczej. Został nim Pan Rafał Marcin Abratański, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu rynku kapitałowego oraz finansowego.

Rafał Marcin Abratański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Studium Menadżerskie prowadzone przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie. W 1994 roku rozpoczął pracę jako Asystent Dyrektora w Towarzystwie Domów Kapitałowych S.A. W kolejnych latach pracował jako Specjalista ds. Marketingu w firmach Biuro Maklerskie Certus Sp. z o.o. i Dom Maklerski Magnus Sp. z o.o. oraz jako Pełnomocnik ds. Rynku Pierwotnego w Amberbrokers S.A. W 1998 roku objął posadę Dyrektora Regionu Południowego w Krakowskim Domu Maklerskim, gdzie awansował do pozycji Wiceprezesa Zarządu (obecnie Dom Maklerski IDM S.A.). Stanowisko to piastuje do dzisiaj.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wchodził w skład rad nadzorczych wielu spółek giełdowych. Obecnie nadzoruje prace zarządu m.in.: Supernova IDM Fund S.A., Hardex S.A., AWBUD S.A. oraz IDEA TFI S.A.

Rafał Marcin Abratański jest również członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Izby Domów Maklerskich.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23