46 Jobs | 974661 Resumes

24/05 Zmiany Personalne

Został wybrany nowy Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

W dniu 20 maja 2011 roku  odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, podczas którego na nową, trzyletnią kadencję został powołany Pan Mirosław Kachniewski, obejmując stanowisko Prezesa SEG. Dr Kachniewski pełnił dotychczas w Stowarzyszeniu funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

Od marca 2006 roku stanowisko  prezesa SEG piastowała Beata Stelmach. W związku  z powołaniem na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i niemożnością łączenia tej funkcji z pełnieniem obowiązków w organach zarządzających innych podmiotów  Beata Stelmach złożyła 30 kwietnia br. rezygnację z funkcji Prezesa SEG.

Mirosław Kachniewski jest związany z SEG od 2007 roku. Początkowo na stanowisku Dyrektora Biura, następnie Dyrektora Generalnego, zaś ostatnio Wiceprezesa Zarządu, kierował pracami biura i odpowiadał za współpracę merytoryczną z firmami członkowskimi oraz zaangażowanie SEG w prace legislacyjne i działania doradcze.

Jest mi bardzo miło, że spółki członkowskie wykazały zaufanie do mojej osoby powołując mnie na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Poparcie to jest dla mnie szczególnie ważne, gdyż jestem związany z Stowarzyszeniem od ponad 4 lat i uczestniczyłem w przekształcaniu SEG z małej organizacji w prężnie działającą instytucję, która skupia ponad 85 proc. kapitalizacji emitentów krajowych
– mówi Mirosław Kachniewski

Przed dołączeniem do SEG Mirosław Kachniewski pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. Wcześniej był pracownikiem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Ma stopień naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. Mirosław Kachniewski ma żonę i dwoje dzieci. W wolnych chwilach lubi żeglować, jeździć konno lub pograć w brydża.

Będę kontynuował dotychczasowy kierunek rozwoju Stowarzyszenia mając na celu udzielanie spółkom członkowskim wsparcia w aspektach prawnych poprzez udział w pracach legislacyjnych, dostarczanie ekspertyz i opinii prawnych oraz informowanie na bieżąco o zmianach w regulacjach, prezentowanie członkom SEG bogatej oferty szkoleniowej w formie seminariów, konferencji i kongresów, a także reprezentowanie interesów emitentów na arenie krajowej i europejskiej.
– zapowiada Kachniewski

Chciałem podziękować Beacie Stelmach za wieloletnią, owocną współpracę i życzyć sukcesów na nowym stanowisku.
– dodaje nowo wybrany  Prezes Kachniewski

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23