46 Jobs | 974661 Resumes

02/05 Zmiany Personalne

Mirosław Potulski ponownie prezesem Banku BPS
Mirosław Potulski ponownie prezesem Banku BPS

Na wczorajszym Posiedzeniu Rada Nadzorcza Banku BPS podjęła jednogłośnie uchwałę o powołaniu Pana Mirosława Potulskiego na Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na kadencję 2011-2014. 

Na trzynastu Członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały było wszystkich trzynastu Członków. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.

Powołanie kolejnych osób do Zarządu Banku BPS S.A. nastąpi na wniosek Prezesa Mirosława Potulskiego na najbliższym Posiedzeniu  Rady Nadzorczej po uprzednim  zaopiniowaniu kandydatur  przez Radę Zrzeszenia.

Prezes Mirosław Potulski wraz z Zarządem rozpocznie nową kadencję następnego dnia po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2011 roku.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23