46 Jobs | 974661 Resumes

13/05 Zmiany Personalne

Piotr Nielubowicz wchodzi do Zarządu Optimusa

 

Piotr Nielubowicz wchodzi do Zarządu Optimusa Rada Nadzorcza Optimus S.A. powołała na Członka Zarządu spółki Piotra Nielubowicza, który do tej pory pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  Rada Nadzorcza powołała także na kolejną, dwuletnią kadencję dotychczasowego Prezesa Adama Kicińskiego oraz Członka Zarządu Marcina Iwińskiego.

Piotr Nielubowicz od 12 lat związany jest z Grupą CD Projekt, gdzie jako 1999 r. jako współwłaściciel, aktywnie uczestniczył w jej życiu m.in. pracował jako Dyrektor Finansowy. Nowo powołany Członek Zarządu jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. Dodatkowo ukończył studia o specjalności Finanse Przedsiębiorstw na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego bez uzyskania dyplomu.

– Jesteśmy w bardzo ważnym momencie w życiu naszej Grupy i bezpośrednie wsparcie w gronie zarządu tak doświadczonej osoby jak Piotr z pewnością pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie Optimusa. – mówi Adam Kiciński, Członek Zarządu Optimus SA.

Piotr Nielubowicz funkcję Członka Zarządu obejmie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania za 2010 rok. Jednocześnie wygaśnie jego mandat w Radzie Nadzorczej. Kolejna kadencja obecnego Prezesa Adama Kicińskiego i Członka Zarządu Marcina Iwińskiego zacznie się w tym samym momencie. Kadencja wszystkich Członków Zarządu jest dwuletnia.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23