46 Jobs | 974661 Resumes

Vrouwen aan de top

Onderzoek wijst uit dat bedrijven met een hoog percentage vrouwen aan de top financieel beter presenteren dan bedrijven met een laag aandeel (zie Catalyst en Deloitte). Substantieel bewijs benadrukt de noodzaak voor bedrijven om meer vrouwen aan te nemen om in de hedendaagse economie te presteren.

Toch is er weinig tot geen voortgang in de beweging om meer vrouwen in leidinggevende rollen te plaatsen. Ondanks een overvloed aan training en leiderschap initiatieven, hield slechts 14.4 % van de vrouwen een Executive Officer functie. Het jaar hiervoor was dit 13.5 %. Andere landen presteren echt beter.

Vanuit mijn carrière heb ik met eigen ogen gezien wat vrouwen ervan weerhoudt om hoge functies binnen een bedrijf te vervullen. Ik heb talloze zakenvrouwen in leiderschap gecoacht en jarenlang onderzoek gedaan naar de 12 ‘verborgen’ crisissen die professionele vrouwen ondervinden.

Wat weerhoudt vrouwen precies? Een belangrijk obstakel is dat een starre bedrijfscultuur een groot aantal vrouwen uitsluit. Deze cultuur is gevormd door wat ik en anderen het ‘white male competitive career model’ noemen en is moeilijk te veranderen. Dit model bestaat uit vier belangrijke verwachtingen van een succesvolle professional, waaraan duizenden vrouwen niet kunnen voldoen. Als we de bestaande bedrijfscultuur niet veranderen, zal het ook niet lukken om het aandeel vrouwen in managementfuncties te laten groeien.

De vier verwachtingen van het ‘white male competitive career model’ zijn:

  1. Een partijdigheid voor een lineair of continu werkverleden bij een bedrijf (in andere worden, het zogenaamde ‘off-ramping’ en ‘on-ramping’ wordt afgewezen. Vrouwen hebben dit vaak nodig om te zorgen voor een kind of bijvoorbeeld oudere);
  2. Een overdreven nadruk op ‘full-time’, ‘face-time’ en hiërarchische structuur;
  3. Een verwachting dat ambitieuze professionals de grootste toewijding voor hun baan hebben in hun dertiger jaren (wanneer veel vrouwen kinderen krijgen)
  4. Een sturend principe dat geld en macht de enige motivaties zijn voor toewijding en prestaties.

Deze culturele verwachtingen moeten veranderd worden om groei in het aantal vrouwen in topfuncties te realiseren. Waarom is meer vrouwelijk leiderschap eigenlijk essentieel?

Het is een feit – bedrijven hebben een grote diversiteit aan aanpakken en leiderschapsperspectieven nodig om te kunnen innoveren en concurreren. Ook beschikken vrouwelijke leiders over eigenschappen die significant verschillen van die van mannelijke leiders, en deze eigenschappen creëren nieuwe wegen naar succes en groei.

Uit mijn eigen onderzoek en dat van anderen is gebleken dat vrouwelijke leiders over een aantal onderscheidende eigenschappen beschikken, zoals sterkere interpersoonlijke en empathische eigenschappen. Vrouwen uiten hogere interpersoonlijke vaardigheden, empathie, flexibiliteit en sociabiliteit. Hierdoor zijn vrouwen in staat situaties beter in te schatten en informatie vanuit alle perspectieven te verzamelen en integreren. Deze eigenschap om alle kanten van en situatie te analyseren vergroot hun overtuigingskracht.

Met een meer open en collegiale aanpak in leiderschap creëren vrouwen een werkomgeving waarin informatie vrijuit vloeit, teamwork een belangrijke rol speelt en flexibiliteit samen met het nemen van risico nieuwe kansen voor succes creëert.

Door Kathy Caprino (Forbes magazine)

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23