46 Jobs | 974661 Resumes

26/04 Zmiany Personalne

Krzysztof Izdebski zasilił szeregi Union Investment TFI

 

Union Investment TFI: www.union-investment.pl

Krzysztof Izdebski zasilił szeregi Union Investment TFI Część dłużną Union Investment TFI wzmocnił Krzysztof Izdebski. To przede wszystkim rezultat wzrostu aktywów netto oraz planowanego rozwoju usług oferowanych przez Towarzystwo. Rozwój części dłużnej nie oznacza jednak odejścia od akcji, które w dalszym ciągu są najbardziej obiecującą kategorią aktywów.

Krzysztof Izdebski pracuje na rynku obligacji od kilkunastu lat. Wiedzę i umiejętności zdobywał w PKO BP, Deutsche Banku, Commerzbanku oraz Banku Millennium. Zajmował się m.in. zarządzaniem pozycją obligacji i bonów skarbowych oraz obsługą transakcji na rynku pierwotnym i wtórnym obligacji – w tym zagranicznych. W Union Investment TFI dołączył do części dłużnej zespołu zarządzania, kierowanego przez Dariusza Laska.

Powiększenie zespołu zarządzających Union Investment TFI to rezultat dynamicznego rozwoju Towarzystwa na polskim rynku, m.in. wzrostu aktywów netto zgromadzonych w funduszach do ponad 8,5 mld zł.

– Duże napływy do funduszy pieniężnych, ze strony klientów instytucjonalnych, skłoniły nas do wzmocnienia części dłużnej zespołu zarządzającego, który jest znacznie mniejszy od zespołu akcyjnego. Powiększenie zespołu dłużnego o kolejnego wysokiej klasy specjalistę pozwoli nam na utrzymanie najwyższej jakości zarządzania produktów dedykowanych –
mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI. – Niemniej jednak myślimy także o uruchomieniu nowych kompetencji po stronie akcyjnej – dodaje.

Towarzystwo podtrzymuje swoje prognozy oraz strategie inwestycyjne na 2011 rok.
– W związku z dobrą koniunkturą na globalnych rynkach, a także wyjątkowym zainteresowaniem rynkiem polskim wśród inwestorów krajowych i zagranicznych, fundusze akcji w dalszym ciągu mają największe szanse na osiągnięcie najwyższych stóp zwrotu wśród wszystkich kategorii aktywów – podsumowuje Zbigniew Jakubowski.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 15 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 8-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23