46 Jobs | 974661 Resumes

18/04 Zmiany Personalne

BPH powołał zarząd na nową trzyletnią kadencję
BPH powołał zarząd na nową trzyletnią kadencję

RN BPH powołała zarząd banku na nową trzyletnią kadencję. Na prezesa banku został ponownie powołany Richard Gaskin. Do zarządu banku dołączy dwóch nowych członków: Wilfried Mathias Seidel, obecnie członek rady nadzorczej oraz Grażyna Utrata, główny radca prawny i dyrektor Departamentu Prawnego banku BPH. 

Nowa trzyletnia kadencja rozpoczyna się z dniem odbycia WZA banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2010 rok.

Ponowne powołanie Richarda Gaskina na prezesa banku stanie się skuteczne z chwilą uzyskania zgody KNF. Do tego czasu będzie on piastował dotychczasową funkcję wiceprezesa zarządu i pełniącego obowiązki prezesa.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23