46 Jobs | 974661 Resumes

05/04 Zmiany Personalne

Andrzej Smuga został nowym prezesem Farmacolu

Rada nadzorcza spółki Farmacol powołała Andrzeja Smugę na stanowisko prezesa zarządu na 3-letnią kadencję, poinformowała spółka w komunikacie.

Od 1994 roku Andrzej Smuga związany był z grupą Servier Polska, pracując w spółkach: Servier Polska Sp. z o.o. oraz Servier Polska Services Sp. z o.o. na stanowiskach kierowniczych, w tym jako dyrektor handlowy, dyrektor ds. finansowych i logistyki oraz główny księgowy.

Na początku stycznia Aleksander Chomiakow, dotychczasowy prezes spółki Farmacol, z dniem 31 grudnia złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Spółka nie podała przyczyny decyzji prezesa.

Chomiakow był związany z Farmacolem od stycznia 2006 r., kiedy został powołany na stanowisko wiceprezesa, zaś od maja 2009 roku pełnił funkcję prezesa zarządu tej spółki.

Dystrybutor farmaceutyków Farmacol miał 70,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2010 r. wobec 76,69 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 5101,88 mln zł wobec 5136,55 mln zł.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23