46 Jobs | 974661 Resumes

7 Marzec 2011 – Zmiany Personalne

Zbigniew Jagiełło Prezesem Zarządu PKO Banku Polskiego na następną kadencję

PKO Bank Polski: www.pkobp.pl

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego ponownie powołała Zbigniewa Jagiełłę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego na kolejną kadencję rozpoczynającą się 20 maja 2011 roku. Tym samym powierzyła mu misję kontynuacji Strategii Lider na lata 2010-2012, zakładającej przyspieszenie wzrostu organicznego oraz umocnienie pozycji niekwestionowanego lidera polskiego sektora bankowego.

Zbigniew Jagiełło pełni funkcję Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego od października 2009 roku. W tym czasie Bank dynamicznie się rozwinął, osiągając z kwartału na kwartał coraz lepsze wyniki finansowe, dystansując konkurencję pod względem skali działalności, efektywności kosztowej i wypracowanych zysków. Bank nie tylko wzmocnił pozycję lidera bankowości detalicznej, ale również rozwinął segment korporacyjny, stając się głównym bankiem finansującym polskich przedsiębiorców, a także skutecznie rozbudował swoje ramię inwestycyjne.

Półtora roku w PKO Banku Polskim było dla mnie przede wszystkim czasem wytężonej pracy. Gdy zaczynałem w październiku 2009 roku, moim pierwszym wyzwaniem było pozyskanie kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju Banku. Emisja akcji zakończyła się pełnym sukcesem. W ciągu trzech miesięcy przygotowana została nowa strategia, którą konsekwentnie wdrażamy. Uruchomiliśmy projekt rewitalizacji i rozwoju bankowości elektronicznej, a także centralizację wielu procesów w Banku. Zainicjowaliśmy największą wymianę ponad 6 mln kart debetowych na nowoczesne karty z mikroprocesorem umożliwiającym płatności zbliżeniowe. Wysoka stabilność kapitałowa została potwierdzona w europejskich stress testach, w których PKO Bank Polski zajął 3. miejsce. Dużym osiągnięciem okazała się emisja pierwszej transzy euroobligacji, potwierdzająca naszą zdolność do efektywnego korzystania z rynków kapitałowych, także w segmencie finansowania długiem. Przewidywany zysk Banku ponad 3 mld zł w 2010 roku jest niezagrożony. W najbliższym czasie największym wyzwaniem będą dla nas zmiany w ofercie dla klientów. Niebawem Bank wdroży nową atrakcyjną ofertę ROR i zintensyfikuje prace związane z poprawą jakości obsługi – mówi Zbigniew Jagiełło.

Pozytywne efekty realizacji nowej strategii są widoczne przede wszystkim w wycenie rynkowej Banku, a także wartości dla akcjonariuszy. PKO Bank Polski jest pierwszym bankiem w regionie pod względem wartości rynkowej oraz – jako jedyna instytucja finansowa z Polski – znalazł się w gronie 30 największych europejskich banków pod względem kapitalizacji.

Bank jest pozytywnie oceniany przez analityków. W ostatnim czasie zanotował najwyższy udział pozytywnych rekomendacji wśród wszystkich banków notowanych na GPW. Analitycy zalecają kupowanie lub akumulowanie walorów spółki. Kurs akcji wzrósł z 26 zł na koniec pierwszego półrocza 2009 roku do 42 zł obecnie, a wartość rynkowa – z 32,5 mld zł do 52,5 mld zł. PKO Bank Polski jest także największą ze spółek giełdowych pod względem wartości akcji w wolnym obrocie oraz wartości obrotów w indeksie WIG20.

Kadencja Zarządu PKO Banku Polskiego trwa 3 lata. Obecna kończy się 19 maja br. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzony konkurs na stanowiska wiceprezesów Banku. Zgodnie ze Statutem Banku wybiera ich Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23