46 Jobs | 974661 Resumes

28/03 Zmiany Personalne

Zmiany w zarządzie ABC Data S.A.
W  dn. 25 marca 2011 roku Rada Nadzorcza ABC Data S.A. dokonała zmian w  Zarządzie Spółki. Zgodnie z podjętymi uchwałami, od 1 kwietnia 2011 roku  stanowisko Członka Zarządu, odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing w  Grupie ABC Data, obejmie Wojciech Łastowiecki, przejmując obowiązki od  Andrzeja Sobola.

„ABC Data konsekwentnie realizuje strategię dynamicznej ekspansji  regionalnej. Jestem przekonany, że dotychczasowe doświadczenie Wojciecha Łastowieckiego w budowaniu skutecznej struktury dystrybucyjnej w  kilkunastu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, przyczyni się do  realizacji ambitnych celów Spółki” – powiedział Marek Sadowski, Prezes  Zarządu ABC Data S.A..

Wojciech Łastowiecki do końca marca zajmuje stanowisko Dyrektora  Regionalnego w Seagate Technology, który jest największym producentem  twardych dysków na świecie. W Seagate Technology był odpowiedzialny za  sprzedaż w 14 krajach Europy Centralnej i Wschodniej oraz na Bałkanach, w szczególności budowę i rozwój struktury kanału partnerskiego, marketing  i planowanie biznesu wspólnie z dystrybutorami i partnerami firmy.  Wcześniej pracował na stanowisku Business Unit Managera w ABC Data,  gdzie kierował grupą Product Managerów odpowiedzialnych za zakupy,  sprzedaż i marketing podzespołów komputerowych w Polsce, Czechach i na  Słowacji. Wojciech Łastowiecki jest absolwentem Wydziału Zarządzania i  Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego,  ma 36 lat, jest żonaty, ma córkę.

ABC Data S.A. jest liderem na rynku dystrybucji sprzętu IT,  oprogramowania i elektroniki użytkowej. Spółka jest obecna w Polsce od  20 lat, od 2005 roku także w Czechach, od 2007 roku na Słowacji, a od  2010 roku na Litwie. W 2010 roku spółka przejęła 51% udziałów czołowego  dystrybutora IT w Rumunii, Scop Computers SA. ABC Data zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 17 czerwca 2010 roku. Spółka posiada największą ofertę produktów wśród  dystrybutorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest także  liderem sprzedaży internetowej, posiada najlepszą i najbardziej  efektywną platformę internetową w branży IT – system InterLink.  Pozycję ABC Daty jako lidera potwierdzają liczne nagrody, tytuły i uczestnictwo  w pracach największych organizacji branżowych na świecie. W tym roku,  głosami największych światowych producentów IT, spółka po raz trzeci z  rzędu została wybrana „Dystrybutorem Roku Europy Środkowej i Wschodniej”  (Distree XXL, Monte Carlo; 2009, 2010, 2011). Od 2008 roku ABC Data  jest członkiem GTDC (The Global Technology Distribution Council) – firma  wstąpiła do tej prestiżowej organizacji, zrzeszającej największych  światowych dystrybutorów IT, jako pierwsza polska spółka.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23