46 Jobs | 974661 Resumes

21/03 Zmiany Personalne

Monika Śliwowska zrezygnowała z funkcji wiceprezesa UNIQA

UNIQA: www.uniqa.pl

Monika Śliwowska, Wiceprezes Zarządu UNIQA ds. techniki ubezpieczeniowej złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Decyzja została przyjęta przez Radę Nadzorczą spółek Grupy UNIQA w Polsce.

Monika Śliwowska ustępuje z pełnionej funkcji z powodów osobistych i zamierza podjąć się nowych zadań poza Grupą UNIQA.

Zarząd Spółek Grupy UNIQA w Polsce dziękuje Pani Prezes Śliwowskiej za długoletnią współpracę i osiągnięcia, których dokonała wraz z zespołem, jednocześnie życząc jej wszelkiej pomyślności na przyszłość i powodzenia na nowej drodze zawodowej.

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23