46 Jobs | 974661 Resumes

18/03 Zmiany Personalne

Magdalena Nawłoka w zarządzie Generali
Generali: www.generali.pl
Podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej Generali w dniu 31 marca br. zaproponowana zostanie nowa nominacja w zarządach spółek Grupy Generali w Polsce. Z końcem marca br. na stanowiska Członka Zarządu spółek Generali T.U. S.A. i Generali Życie T.U. S.A. zostanie powołana p. Magdalena Nawłoka, która obejmie też funkcję Dyrektora Finansowego Grupy Generali w Polsce. 

Do obszarów odpowiedzialności nowego Członka Zarządu Grupy należeć będą m.in. controlling finansowy, sprawozdawczość i planowanie  finansowe oraz działalność aktuarialna.

Magdalena Nawłoka jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończyła także Program szkoleniowy dla wyższej kadry managerskiej w Aschridge Business School oraz 3-letnie studium prawnicze przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest certyfikowanym głównym księgowym.

Na początku kariery zawodowej zdobywała doświadczenia w obszarze konsultingu i doradztwa strategicznego na rynkach kapitałowych.

Od kilkunastu lat związana z rynkiem ubezpieczeniowym, głównie z Grupami Eureko i PZU, gdzie pełniła m.in. funkcje Wiceprezesów Zarządu PZU S.A. (2008-2009) i PZU Życie S.A. (2006).

W trakcie kariery zawodowej odpowiadała za kluczowe obszary biznesu ubezpieczeniowego, w tym m.in. finanse, controlling strategiczny, aktuariat, reasekurację, likwidację szkód, obsługę klienta, produkty, sprzedaż, a także IT, HR i administrację.

Brała też udział w wielu biznesowych projektach ubezpieczeniowych za granicą, głównie na rynkach Europy Środkowej, ale również na Ukrainie i w Rosji.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23