46 Jobs | 974661 Resumes

15 Marca 2011

Nowy Prezes w Cognor

Cognor: www.cognor.eu

Rada nadzorcza spółki Cognor, zajmującej się handlem hurtowym artykułami hutniczymi, powołała Przemysława Sztuczkowskiego do pełnienia funkcji prezesa, podała spółka w poniedziałek.

„Rada nadzorcza w dniu 13 marca 2011 roku powołała z dniem 14 marca 2011 roku pana Przemysława Sztuczkowskiego na funkcję prezesa zarządu” – czytamy w komunikacie.

Spółka Cognor miała narastająco w I-IV kw. 2010 roku 4,30 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej wobec 14,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 26,15 mln zł wobec 29,25 mln zł.

Przychody z działalności zaniechanej w całym 2010 r. wyniosły 1.122,01 mln zł wobec 919,72 mln zł, zaś strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności zaniechanej – odpowiednio: 36,63 mln zł wobec 54,79 mln zł.

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23