46 Jobs | 974661 Resumes

7 Luty – Zmiany Personalne

Andrzej Sokolewicz nowym Dyrektorem Finansowym w BIG InfoMonitor S.A.

BIG InfoMonitor S.A.: www.big.pl
Andrzej Sokolewicz nowym Dyrektorem Finansowym w BIG InfoMonitor S.A.

1 lutego 2011 r. do grona managerów BIG InfoMonitor dołączył Andrzej Sokolewicz. Będzie wspierał spółkę jako Dyrektor Departamentu Finansów  i Księgowości, Dyrektor Finansowy.

Andrzej Sokolewicz jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystą  Fundacji Stefana Batorego na Uniwersytecie w Cambridge oraz absolwentem studiów MBA realizowanych w porozumieniu Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Illinois. Nowy Dyrektor BIG InfoMonitor przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w sektorze finansowym. Piastował stanowiska kierownicze m.in w Departamencie Przedsiębiorstw banku PBK SA, w Departamencie Klienta Korporacyjnego oraz Inwestycji Kapitałowych BRE Banku (1996 – 2003), a także w  Departamentach: Kredytów Trudnych, Polityki Kredytowej i Metodologii oraz Zarządzania i Kontroli Ryzyka Kredytowego banku Pekao S.A. (2003 – 2011).

To dla mnie bardzo ważny dzień w życiu. BIG InfoMonitor znajduje się obecnie na wyjątkowym etapie swojego rozwoju. Mam nadzieję, że stanę się swoistym stymulatorem wzrostu spółki, który będzie wspomagał działania biznesowe i pozwoli przekształcić je w jeszcze lepszy wynik finansowy – mówi nowy Dyrektor Finansowy BIG InfoMonitor SA.

W latach 2005 – 2010 Andrzej Sokolewicz zasiadał w Radzie Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej, a od 2006 r. był Zastępcą Przewodniczącego Rady. W tym okresie pełnił również funkcję Kierownika największego w Polsce Projektu Sprzedaży Wierzytelności Nieregularnych, którego założenia zostały w pełni zrealizowane w 2008 roku.

Andrzej Sokolewicz, to osobowość znana i ceniona w branży finansowej. Jesteśmy przekonani, że jego wiedza i doświadczenie zdobyte w największych instytucjach finansowych w Polsce, pozwolą firmie BIG InfoMonitor jeszcze sprawniej realizować zamierzone cele biznesowe – podsumowuje prezes BIG InfoMonitor, Mariusz Hildebrand.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23