46 Jobs | 974661 Resumes

15 Luty – Zmiany Personalne

Zmiany w zarządzie Michelin

Michelin: www.michelin.co.uk

Zmiany w zarządzie Michelin Michel Rollier, Generalny Dyrektor Zarządzający w Grupie Michelin ogłosił, że rozpoczyna proces przekazywania kierowania firmą. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 13 maja 2011 roku, akcjonariusze będą poproszeni o wybranie Jean-Dominique Senarda na stanowisko drugiego Generalnego Dyrektora Zarządzającego. Grupa Michelin będzie miała dwóch Generalnych Dyrektorów Zarządzających do czasu aż Michel Rollier ostatecznie zadecyduje o całkowitym przekazaniu zarządzania firmą. Akcjonariusze zostaną także poproszeni o zaakceptowanie propozycji zmian procedur zarządzania Grupą.

Michel Rollier, Generalny Dyrektor Zarządzający Grupą Michelin ogłosił zamiar wcześniejszego zakończenia kadencji. Zakończenie kadencji miało nastąpić gdy M.Rollier osiągnie wiek 72 lat, lub w roku 2017.

W porozumieniu z Radą Nadzorczą, podczas nadzwyczajnego posiedzenia, które odbędzie się 13 maja 2011 roku, Michel Rollier będzie rekomendować akcjonariuszom wybranie jako swego następcy jednego z dwóch obecnych Dyrektorów Zarządzających – Jean-Dominique Senarda.

Michel Rollier pozostanie na stanowisku Generalnego Dyrektora Zarządzającego na obecnych zasadach i zadecyduje o odejściu dopiero po ostatecznym zakończeniu procesu przekazywania kierownictwa w Grupie. Zarząd Grupy Michelin będzie nadal składał się z tych samych trzech osób, jednakże będzie dwóch Generalnych Dyrektorów Zarządzających – Michel Rollier i Jean-Dominique Senard oraz jeden Dyrektor Zarządzający – Didier Miraton.

Proces przekazywania kierownictwa pociągnie za sobą także zmiany w procedurach zarządzania w Grupie. Kadencja Dyrektorów Zarządzających, zarówno Generalnych jak i pozostałych, będzie ograniczona do 4 lat, z możliwością ponownego wyboru na to stanowisko. W wyniku tego, po odejściu Michela Rollier, wszyscy przyszli Dyrektorzy Zarządzający będą wybierani na krótsze kadencje. Jedynie mandat Michela Rollier będzie sprawowany zgodnie z obecnym statutem (tzn. będzie ograniczony do wieku 72 lat)

Zakres obowiązków Rady Nadzorczej zostanie rozszerzony. Aby wzmocnić funkcję kontrolną Rady Nadzorczej, wewnętrzne procedury będą tak zmodyfikowane, aby w formalny sposób uznać jej odpowiedzialność za sprawdzanie jakości zarządzania Grupą. W odróżnieniu od obecnego systemu, gdzie Rada Nadzorcza może jedynie konsultować zmiany, Rada będzie zatwierdzała zaproponowaną reelekcję lub odwołanie przyszłych Dyrektorów Zarządzających, a także ich wynagrodzenia.

„Wraz z wejściem Grupy w nową fazę dynamicznego rozwoju, pragnę dobrze przygotować przekazanie kierownictwa – powiedział Generalny Dyrektor Zarządzający Michel Rollier – Podczas ostatnich sześciu lat miałem okazję blisko pracować z Jean-Dominique Senardem. Poznałem jego unikalne zalety zarówno jako osoby, jak również jako lidera w biznesie. Jestem przekonany, że gdy nadejdzie czas i zakończą się konsultacje z Radą Nadzorczą, z pełnym zaufaniem powierzę mu kierownictwo nad naszą Grupą. Jego wizja i talenty, które pozostają w całkowitej zgodzie z wartościami Grupy Michelin, pozwolą mu dobrze nią zarządzać.”

Michel Rollier, 67 lat, był Generalnym Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Michelin od maja 2005 r. Dołączył do Grupy w 1996 r, jako Główny Dyrektor Finansowy. Wcześniej długo pracował w Grupie International Paper.
Jean-Dominique Senard, 58 lat, objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Grupie Michelin 11 maja 2007 r. Zanim dołączył do Grupy jako Główny Dyrektor Finansowy i członek Komitetu Wykonawczego, zajmował się finansami i zarządzaniem w firmach Total, Saint-Gobain i Pechiney (gdzie pełnił fukcję Prezesa Pechiney SA i członka Komitetu Wykonawczego Grupy Alcan).

Rada Nadzorcza ma obecnie ośmiu członków wybieranych przez akcjonariuszy na czteroletnie kadencje: Eric Bourdais de Charbonničre (Przewodniczący), Pat Cox, Barbara Dalibard, Louis Gallois, François Grapotte, Pierre Michelin, Laurence Parisot i Benoît Potier.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23