46 Jobs | 974661 Resumes

Zmiany Pesonalne – 10 Grudnia 2010

Zarząd Delko S.A. poinformował, że w dniu 09 grudnia b.r. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Dawida Harsze na Członka Zarządu. Dawid Harsze jest dyrektorem finansowym Delko S.A.

Pan Dawid Harsze rozpoczął pracę w 2002 roku w ZPUH DEKA Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. finansowo-księgowych. Od 2004 roku był zatrudniony w Hurtowni Aptekarzy Galenica-Panax Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. finansowo-księgowych, następnie jako kierownik działu controllingu i rewizji gospodarczej. Od roku 2009 pełnił w ww. spółce obowiązki dyrektora ds. planowania i logistyki oraz członka zarządu. Od 2010 r. Dawid Harsze był dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu DHA Dolpharma Sp. z o.o.

Dawid Harsze posiada tytuł magistra, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Podyplomowe Studium Controllingu na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz liczne kursy kierunkowe.

Pan Dawid Harsze nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Delko S.A.: www.delko.com.pl

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23