46 Jobs | 974661 Resumes

Stress: de zogenaamde ‘elephant in the office’

Het Engelstalige gezegde “The elephant in the room” wordt tegenwoordig vaak gebruikt door organisatie adviseurs om een situatie aan te geven waar iedereen overduidelijk over zwijgt maar dat eigenlijk aangepakt zou moeten worden.

Stress kan zowel goed als slecht zijn. Het kan prestaties en het leven verbeteren, het kan een bron van motivatie zijn om te slagen, maar het kan ook een donkere wolk zijn die een negatief effect heeft op moraal, prestaties en relaties.

Stress activeert de vecht- of vluchtreactie van het lichaam; hartslag en bloeddruk gaan omhoog en hormonen zoals adrenaline en cortisol worden in de bloedstroom vrijgelaten.

Op de korte termijn leid dit tot een boost in prestaties, focus, geheugen en creativiteit. Meer dan een eeuw geleden werd deze relatie tussen stress een prestaties al vastgelegd door Harvard onderzoekers Robert Yerkes en John Dodson. Zij vonden dat als stress omhoog ging, efficiëntie en prestaties ook in de lift gingen. Dit effect was echter niet voor eeuwig door te trekken; bij een bepaalde dosis stress gingen de voordelen de deur uit en gingen prestaties omlaag. Officieel heet de relatie tussen stress en prestaties het Yerkes-Dodson principe.

Iedereen reageert anders op stress; waar een bepaalde dosis een persoon kan stimuleren, is het voor de ander genoeg om depressief te worden. De truc is om uw eigen stress-reactie patroon te ontdekken om zo te kunnen uitwerken hoe u stress voor u kunt laten werken.

Om te kunnen zien waar u zich bevindt op de Yerkes-Dodson helling kunt u zich de volgende vragen stellen:

Let op uw aandacht. Merkt u dat u na een lange periode van concentratie afdwaalt en op zoek gaat naar een afleidende activiteit? Merk uw eigen humeur op. Bent u minder positief over een taak of project geworden? Is uw motivatie omgeslagen in frustratie? Bepaal uw uithoudingsvermogen. belandt u op een doodlopende weg? Luister naar uw lichaam. Is uw hartslag verhoogd of zweet u?

Voor een klein aantal mensen is stress nooit een probleem. Voor anderen echter gooit stress flink roet in het eten en voelt iemand zich krachteloos, ineffectief, waardeloos of depressief.

Als u leert om te herkennen wanneer u teveel stress heeft, kunt u stappen ondernemen om het in controle te houden. Het in bedwang houden van stress is een erg lucratieve business. Sue Firth is bedrijfspsycholoog and stress expert, en we vragen haar voor een aantal tips om stress onder controle te houden.

Sue: ‘Elke situatie waarin de vecht- of vlucht reactie wordt geactiveerd is een oorzaak van stress. Vragen die ik zou stellen zijn: kan ik mezelf aanpassen, kan de situatie worden aangepast en kan ik de situatie omzeilen? De beste wapens tegen stress zijn; rust, recreatie, ontspanning, beweging en eten (weinig maar vaak).’

Onderzoek van MIND (British Mental Health Charity) laat zien dat 19% van  werknemers ziekteverlof neemt vanwege stress. Een recente publicatie (3 november) laat zien dat de meeste werknemers niet geheimzinnig willen doen over hun stressniveau: 70% is bereid openlijk te praten over hun stress en een derde zou het op prijs stellen als de werkgever een gesprek aan gaat als deze bepaalde symptomen van stress oppikt.

Woordvoerder Julia Lamb van MIND geeft een aantal symptomen die kunnen duiden op stress:

 • Slapeloosheid  of moeite met het inslaap vallen
 • Vermoeidheid
 • Spierpijn
 • Hoofdpijn
 • Maagklachten
 • Hartkloppingen
 • Het niet kunnen concentreren
 • Irritatie
 • Verlies van gevoel voor humor
 • Het afstoten van sociale contacten

MIND geeft een aantal tips om stress te voorkomen en binnen de perken te houden. Een daarvan is het beter beheren van werkdruk. Men moet ervoor zorgen dat van niemand meer verwacht wordt dan mogelijk of waarvoor iemand is opgeleid. Vooral managers moeten worden getraind in het herkennen van stress en de risico’s die stress heeft.

Het lijkt simpel, maar werknemers moeten een fatsoenlijke lunchpauze nemen en zich houden aan de werkuren zodat zij zich na werktijd kunnen ontspannen. Flexibele werktijden en de mogelijkheid om vanuit huis te werken kunnen hierbij ook helpen.

Toch besluit maar liefst 65% van de mensen om hun stress niet te confronteren. Het omgaan met stress is echter minder ingewikkeld dan gedacht. Sue Firth en andere experts geloven dat er een aantal fundamentele en gemakkelijke veranderingen zijn die moeten worden overwogen:

 • Eet gezond
 • Slaap genoeg
  Studies tonen aan dat er een directe correlatie is tussen rust en de bekwaamheid om met druk om te gaan
 • Beweging
  Beweging is belangrijk voor iedereen, een kleine wandeling tijdens de lunch of wat rek- en strek oefeningen op kantoor tellen ook mee. Beweging verhoogt serotonine en vermindert cortisol.
 • Kom van uw verslaving af
  Alcohol, cafeïne en nicotine met mate nuttigen. Dit reduceert stress en verbetert de algemene gezondheid.
 • Gebruik ontspanningstechnieken
  Lees een boek, luister naar muziek of ga naar de bioscoop.
 • Time-management
  Dit geeft u meer controle over uw agenda, hoe druk u het ook heeft en is een vitale vaardigheid die iedereen zou moeten ontwikkelen. Betere organisatie leidt tot minder druk en hogere effectiviteit. Hierdoor heeft u meer tijd om u goed te ontspannen.

Sue Firth’s laatste advies is echter kort en bondig: Just breathe !

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23