46 Jobs | 974661 Resumes

Breaking news – Juli 2010

21/07/2010 – Maarten Edixhoven wordt de nieuwe directievoorzitter van de Business unit Zwisterleven (onderdeel van SNS Reaal). Hij volgt op 1 oktober 2010 Corné van Nijhuis op, die in mei van dit jaar is teruggetreden. De heer Edixhoven wordt tevens benoemd tot statutair directeur van REAAL Verzekeringen N.V., tot statutair directeur van SRLEV N.V. en tot lid van het Management Comité van SNS REAAL N.V.

20/07/2010 – De heer K. Linse zal per 1 augustus toetreden tot de Raad van Commissarisen van Akzo Nobel Nederland B.V.. Hiermee neemt hij het stokje over van S. Dekker, die na twee jaar besloten heeft een andere weg in te slaan binnen haar werkzaamheden bij Akzo Nobel.

09/07/2010 – Vanaf 1 juli zal Jeanette Horlings-Koetje de nieuwe directeur Zorginkoop en contractmanagement worden van de verzekeraarscombinatie Univ-VGZ-IZA-Trias. Zij neemt hiermee een groot deel van de taken over van de vertrekkende directeur gezondheidszorg Lidy Hartemink. Jeanette Horlings-Koetje (44) is al een aantal jaren werkzaam voor Univ-VGZ-IZA-Trias en werkte in het verleden voor Univ.

02/07/2010 – De raad van bestuur van Koninklijke Ten Cate nv heeft Dave Clarke met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot groepsdirecteur van TenCate Advanced Composities wereldwijd.

Per 1 juli 2010 is Wally Moore (46), tot die datum directeur TenCate Geosynthetics Europe, benoemd tot groepsdirecteur TenCate Geosynthetics wereldwijd.

Jorg Huber (66), momenteel groepsdirecteur van TenCate Advanced Composites wereldwijd, zal TenCate eind 2010 wegens het bereiken van de pensioengerechtige leeftijd verlaten. Hij blijft na die datum als extern lid van de directie van Royal Ten Cate USA zijn ervaring met de onderneming delen.

Leave a comment:

©2022 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23