46 Jobs | 974661 Resumes

Op zoek naar investeringskansen?

Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), zal Dubai opvolgen als de belangrijkste investeringsplaats in de VAE. Ongeteisterd door de wereldwijde economische crisis, stevent Abu Dhabi af op een zeer gunstige economische situatie. Hoe? Met behulp van een ambitieus 20-jarig regionaal ontwikkelingsplan.

De helft van alle infrastructuur projecten in de VAE worden tegenwoordig in Abu Dhabi uitgevoerd. In reactie op de enorme vraag naar constructiebedrijven, die deze ontwikkeling met zich meebrengt, verplaatsen grote aantallen Dubaise aannemers, adviseurs en vastgoed makelaars zich naar de hoofdstad. Ook vanuit het buitenland arriveren vele optimistische ondernemers en investeerders. Het Dubaise ministerie van Economische Ontwikkeling rapporteert in 2009 een toename van 50% in het aantal aannemers die de markt betreden.

Nu weet echter iedereen wat er recentelijk met Dubai is gebeurd. Waarom zal Abu Dhabi geen ‘tweede Dubai’ worden? De hoofdstad verschilt op een aantal fundamentele punten van Dubai:

Een rijke regio

Dubai was gebouwd op geld van buitenlandse investeerders. Deze bron is door de crisis vrijwel geheel opgedroogd. Abu Dhabi is hier niet van afhankelijk; de stad beschikt over twee grote natuurlijke rijkdommen, namelijk oliereserves (9% van de wereldvoorraad) en gasvoorraden (4% van de wereld).

Pragmatische investeringsaanpak

Nog voor de liquiditeitscrisis was de overheid van Abu Dhabi al slimmer bezig dan die van Dubai. De overheid was minder bereid om grote schulden te maken. Als een van de rijkste steden van de wereld hanteert Abu Dhabi een pragmatische visie op grote, risicovolle investeringen.

The Abu Dhabi Economic Vision 2030

Alle bouwwerkzaamheden die op dit moment in de hoofdstad worden uitgevoerd zijn onderdeel van het ‘Abu Dhabi Economic Vision 2030’ plan. Dit ambitieuze plan heeft als doel het Emiraat in 2010 voortdurend te ontwikkelen door middel van lange-termijn projecten. Onderdeel van dit plan zijn 200 ‘satellieteilanden’, een nieuwe hoofdstad, een allesomvattend openbaar vervoerssysteem, het worden van het culturele en sportieve hoofdkwartier van de Verenigde Arabische Emiraten en het verdrievoudigen van de bevolking voor het jaar 2030. Abu Dhabi voert dit plan uit door het combineren van haar eigen rijkdom met strategische buitenlandse investeringen.

Infrastructuur

Zoals in de Abu Dhabi Visie 2030 is afgesproken, spendeert de hoofdstad meer op het gebied van infrastructuur dan enig ander land dat lid is van de Gulf Co-operation Council (GCC). Er wordt vooral veel geïnvesteerd in de aanleg van wegen, spoorwegen, vliegvelden, havens en bruggen.

De plannen klinken veelbelovend, maar hebben ook een sterk effect op de bevolking. Deze zal namelijk sterk toenemen. Dit betekent dat er ook meer vraag zal ontstaan naar water en elektriciteit. De overheid van Abu Dhabi voorspelt een jaarlijkse toename van 7-8% voor ten minste de komende vijf jaar. Om aan deze hogere vraag te voldoen zal een nieuwe elektriciteitscentrale worden gebouwd met een capaciteit van 600MW. Binnenkort zal er gekeken worden naar het ontwerp van deze nieuw te bouwen centrale.

Investeringen in Abu Dhabi

Niet alleen de bouwsector doet het goed. Twee doelen van het ‘Abu Dhabi Economic Vision 2030’ plan zijn het verhogen van buitenlandse investeringen en de diversificatie van de economie. De volgende sectoren zijn hiervoor aangewezen:

• Luchtvaart
• Defensie
• Financiële dienstinstellingen
• Gezondheidszorg
• Media
• Telecommunicatiediensten
• Tourisme
• Vervoer, handel en logistiek

Kansen voor buitenlandse ondernemingen

De mogelijkheden die Abu Dhabi biedt aan buitenlandse investeerders en bedrijven zijn bijna grenzeloos. Met een overheid die alles in het werk stelt om de doelen van het ‘Abu Dhabi Economic Vision 2030’ te behalen, liggen de projecten voor het oprapen. Buitenlandse investeringen zijn niet alleen welkom, maar worden zelfs aangemoedigd.

Als onderdeel van het plan om FDI te stimuleren, is de overheid bezig met het versimpelen van regels en procedures voor buitenlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn om zich in de VAE te vestigen. Dit is dan ook dé tijd om een aanwezigheid in Abu Dhabi te realiseren.

Kensington Swan is het enige Australiaanse advocatenbureau met een vestiging in het Midden-Oosten. Meneer Swan heeft de afgelopen vijf jaar in het Midden-Oosten gewerkt en heeft in zijn tijd daar een groot netwerk opgebouwd. ExecutiveSurf gebruikt dit network om onze cliënten van advies te voorzien. Wij kunnen advies geven op het gebied van locale wetgeving en cliënten helpen in het omgaan met de culturele aspecten van het zakendoen in het Midden-Oosten.

Als u geïnteresseerd bent in een gesprek waarin de kansen voor uw bedrijf in het Midden-Oosten besproken kunnen worden, neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Leave a comment:

©2021 ExecutiveSurf | +44 2077291837 | Registered in England no. 1111 7389 - VAT. GB 291 0514 23